Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Ondersteuning Sector Samenleving

Nautus verricht binnen de gemeente Almelo werkzaamheden op het gebied van het beleidsterrein Werk & Inkomen. Zo werkt Nautus met de gemeente Almelo samen om de doorontwikkeling van (SW-bedrijf) Soweco vorm te geven, en beschut werkplekken te realiseren. Tevens is Nautus betrokken bij het opstellen en monitoren van de Werkplannen Participatie.

Nautus ondersteunt de gemeente Almelo bij de doorontwikkeling van de GR Soweco. Daarnaast bewaakt Nautus de realisatie van beschut werk, het werkplan Participatie 2018 en de beheersmaatregelen binnen de Participatiewet.

Resultaat:

  • Dashboard monitoring en sturing beheersmaatregelen Participatiewet
  • Doorontwikkeling Soweco
  • Evaluatie Werkplan 2017
  • Realisatie beschut werkplekken
  • Werkplan Participatie 2018
Rol adviseur Sjardé:
Als beleidsadviseur betrokken bij de doorontwikkeling van (SW-bedrijf) Soweco, de realisatie van beschut werkplekken, en overige strategische vraagstukken met betrekking tot de Participatiewet.


Rol adviseur Renée:

Als beleidsadviseur betrokken bij vraagstukken binnen de Participatiewet op tactisch en operationeel niveau. Hierbij ligt de focus vooral op het monitoren van het Werkplan Participatie 2017 en het opstellen en monitoren van het Werkplan Participatie 2018. Tevens voert Reneé werkzaamheden uit rondom de monitoring van de beheersmaatregelen binnen de Participatiewet en het inrichten van een bijbehorend monitorings- en managementinformatiesysteem. 

Informatie over Gemeente Almelo

  • Provincie:Overijssel
  • Inwoners:72.096
  • Oppervlakte:69,40 km²
  • Website:www.almelo.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info