Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Operationaliseren opdrachtgeverschap

Nautus ondersteunt de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde bij het ontwikkelen en operationaliseren van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap met betrekking tot de nieuwe uitvoeringsorganisatie Meerinzicht Domein Sociaal.

In 2017 heeft Nautus de gemeente ondersteund bij het ontwikkelen van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijkeregeling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken in het sociaal domein.

Deze nieuwe organisatie, Meerinzicht Domein Sociaal, is met ingang van 2018 van start gegaan. Om de structuur en processen ten aanzien van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap operationeel te krijgen ondersteunt Nautus de drie gemeenten daarbij. Door middel van sturing en advies wordt het samenspel tussen de opdrachtgevers onderling en tussen de opdrachtgevers en de opdrachtnemer geoptimaliseerd.

Resultaat:
Beoogd resultaat is een heldere en functionerende structuur tussen de drie gemeenten en de GR Meerinzicht, waarbij ook aandacht is voor de samenhang met onder meer de beleidsmatige samenwerking tussen de drie gemeenten, de relevante activiteiten en functies binnen Meerinzicht Bedrijfsvoering en het bestuurlijk overleg.

Rol adviseur Joost Cornielje:

Joost is verantwoordelijk voor het opleveren van het resultaat in de rol van accounthouder.

Informatie over Gemeente Ermelo

  • Provincie:Gelderland
  • Inwoners:26.506
  • Oppervlakte:87,33 km²
  • Website:www.ermelo.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info