Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Toegang sociaal domein

In het najaar van 2017 heeft de gemeente Zutphen samen met Nautus een nieuwe visie op toegang in het sociaal domein opgesteld. Nautus ondersteunt de gemeente nu bij het operationaliseren en implementeren van deze visie.

Nautus ondersteunt de gemeente Zutphen bij het praktisch vertalen van de visie naar een nieuwe inrichting van de toegang sociaal domein. De herijkte visie op de toegang vormt hiervoor de basis. Het ontwerp is de operationele vertaling van de visie en is het leidende document voor het inrichten en uitvoeren van de toegang in het sociaal domein. De gemeente Zutphen wil hierbij zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de inwoners. Daarom stelt Nautus begin 2018 in een interactief traject eerst een klantreis op vanuit het perspectief van de inwoner, waarna de operationele vertaling verder wordt uitgewerkt.

Resultaat:

Een nieuwe inrichting van de toegang in het sociaal domein. Uiterlijk 1 januari 2019 moet deze operationeel zijn.

Rol adviseur Joost Cornielje:

Joost Cornielje is als projectleider verantwoordelijk voor de realisatie van het resultaat.

Rol adviseur Lotte Haan:

Samen met Joost neemt Lotte Haan (adviseur) vanuit Nautus deze opdracht op zich. Lotte heeft ook de totstandkoming van de visie begeleid en heeft in deze fase zowel met betrekking tot de inhoud als het proces dat samen met betrokken personen en organisaties wordt doorlopen een adviserende rol.

Informatie over Gemeente Zutphen

  • Provincie:Gelderland
  • Inwoners:46.635
  • Oppervlakte:42,84 km²
  • Website:www.zutphen.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info