Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Projectleider Proeftuin Uitstroom MO/BW

De gemeente Nieuwegein gaat concreet aan de slag met de aanstaande doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Nautus is gevraagd daarbij te ondersteunen door de Proeftuin Uitstroom MO/BW projectmatig op te zetten en te begeleiden.

Door de inhoudelijke transformatie van de GGZ-zorg, de extramuralisering van de zorg en de doordecentralisatie in 2020 staan maatschappelijke opvang en beschermd wonen de komende jaren bij gemeenten hoog op de agenda. Kern van de verandering is volgens de U16-gemeenten het meer lokaal ‘in de wijk’ organiseren van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De gemeente Nieuwegein en Lister willen dit de komende twee jaar door middel van een proeftuin praktijk maken. Lister en de gemeente Nieuwegein starten daarom met Nautus het project Proeftuin Opvang en Beschermd wonen.

Resultaat:

De opdracht start met het opstellen van een gedegen en gedragen plan van aanpak voor de proeftuin op basis waarvan de gemeente Nieuwegein en Lister kunnen besluiten of en hoe de proeftuin vorm krijgt.

Rol adviseur Joost Cornielje:
Joost Cornielje is als projectleider verantwoordelijk voor de realisatie van het resultaat.

Rol adviseur Daphne Bollen:
Daphne Bollen is als projectsecretaris en junior adviseur verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als organisatorische ondersteuning van het project.

Informatie over Gemeente Nieuwegein

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info