Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Nota integratie

De gemeente Harderwijk heeft Nautus gevraagd mee te werken aan de Nota integratie. Deze nota vormt de basis voor de stad die Harderwijk wil zijn: waar iedereen zich welkom voelt en mee kan doen.

De opdracht van Nautus richt zich op twee aspecten:

  • Het organiseren en begeleiden van rondetafelgesprekken met samenwerkingspartners en inwoners op het gebied van integratie. Hierbij schuiven bewoners en nieuwkomers aan. Doel van deze gesprekken is onderzoeken welke samenleving Harderwijk met elkaar wil zijn, wat inwoners van Harderwijk van elkaar verwachten én kunnen leren.
  • Het schrijven van een Nota integratie en een uitvoeringsagenda, waarin de input uit de rondetafelgesprekken wordt verwerkt. Deze nota moet een bijdrage leveren aan de integratie van inwoners van Harderwijk.
Resultaat:
Een nota integratie die de integratie van inwoners van de gemeente Harderwijk bevordert.

Rol senior adviseur Lisette van der Hoeven:

Lisette is als senior adviseur verantwoordelijk voor de opzet en begeleiding van de rondetafelgesprekken en de verwerking van deze gegevens in de Nota integratie.

Informatie over Gemeente Harderwijk

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info