Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Evaluatie vangnetregeling 2017

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil over 2017 een aanvraag indienen voor het vangnet Participatiewet. Nautus ondersteunt bij het in beeld brengen van de genomen maatregelen en het eventueel bijstellen hiervan.

Hiervoor worden de effecten van de maatregelen in kaart gebracht en daarmee het doelbereik. Ook worden kwalitatieve knel- en koesterpunten bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen beschreven. Op basis van dit document kan de gemeenteraad instemmen met het indienen van de aanvraag.

Resultaat:

Een aanvraag vangnet Participatiewet op basis waarvan het College en de gemeenteraad kunnen instemmen met het indienen er van.

Rol adviseur Eelco Westerhof:
projectleider en penvoerder

Rol adviseur Lotte Heijs:
projectondersteuning

Informatie over Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info