Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Businesscase uitvoeringsscenarios’s Wsw

De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zijn op zoek naar een passende uitvoeringsvorm voor de Wsw. Nautus werkt twee voorkeurscenario’s uit in een businesscase. Hierbij gaat het om het meer in eigen beheer uitvoeren van de Wsw en het voorzetten van de inkoop bij twee SW-bedrijven.

De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zijn op zoek naar een passende uitvoeringsvorm voor de Wsw. Nautus werkt twee voorkeurscenario’s uit in een businesscase. Hierbij gaat het om het meer in eigen beheer uitvoeren van de Wsw en het voorzetten van de inkoop bij twee SW-bedrijven.

Nautus is
verantwoordelijk voor het opstellen van toekomstscenario’s voor de Wsw en het opzetten van een businesscase voor de uitvoering van de Wsw in de beide gemeenten. Hierbij gaat het om het meer in eigen beheer uitvoeren van de Wsw en het voorzetten van de inkoop bij twee SW-bedrijven.

Kernwoorden hierbij zijn lokaal, inclusief en ingebed in het brede sociale domein. In de toekomstscenario’s wordt ook de koppeling gelegd met (arbeidsmatige) dagbesteding en nieuwe beschut. De businesscase moeten naast inzicht en kosten en frictiekosten ook ingaan op de stappen bij implementatie en de gevolgen voor de doelgroep.

Resultaat:

Een uitgewerkte businesscase op basis waarvan de gemeenteraden een keus kunnen maken over de toekomstige uitvoering van de Wsw.


Rol adviseur Eelco Westerhof: projectleider en penvoerder

Rol adviseur Lotte Heijs: projectondersteuning

Informatie over Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info