Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Bestuurlijke informatievoorziening HBEL-gemeenten

In 2017 is een analyse gemaakt van de (financiële) houdbaarheid van de Wmo en de Jeugdwet binnen de HBEL gemeenten. Gedurende het eerste kwartaal van 2018 richten de werkzaamheden van Nautus zich op het operationaliseren van de (bestuurlijke) informatievoorziening bij de gemeente Huizen.

In de tweede helft van 2017 is een analyse gemaakt van de (financiële) houdbaarheid van de Wmo en de Jeugdwet binnen de HBEL-gemeenten. Het doel van deze analyse was inzicht te krijgen voor welke uitdaging(en) de HBEL-gemeenten staan in het licht van de transformatie binnen het Sociaal Domein. Deze analyse heeft geleid tot een verbeterde (bestuurlijke) informatievoorziening. Voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2018 staat het operationaliseren van de (bestuurlijke) informatievoorziening centraal.

Resultaat:

De opdracht gedurende de periode 1 januari  tot en met 31 maart 2018 richt zich op het operationaliseren van de (bestuurlijke) informatievoorziening. De activiteiten richten zich daarmee op:

  • Het borgen van de bestuurlijke informatievoorziening in de P&C-cyclus en het vastleggen van de frequentie van verspreiding. 
  • Het coördineren van de activiteiten die nodig zijn om de vernieuwde bestuursrapportage op te stellen.
  • De voorbereidingen treffen voor de inrichting van de programmabegroting 2019. Beoogd wordt deze in lijn te brengen met de opbouw van de bestuurlijke informatievoorziening.
Rol adviseur Rob Hammenga en Manon Tijssen:
Rob Hammenga (senior adviseur) en Manon Tijssen (junior adviseur) nemen vanuit Nautus deze opdracht op zich.

Informatie over Gemeente Huizen

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info