Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Evaluatie integraal dienstverleningsmodel (het evalueren van het werken met sociale wijkteams)

Het doel van het evaluatieonderzoek is om inzichtelijk te maken hoe het integraal dienstverleningsmodel van de BUCH gemeenten bijdraagt aan het realiseren van de beleidsuitgangspunten (1) zelfredzaamheid en eigen regie (2) preventie en vroeg signalering en (3) integraal werken.

In 2016 stelden de BUCH gemeenten het integraal beleidskader sociaal domein 2016-2018 BUCH vast (hierna: integraal beleidskader). Tot en met 2017 gaf het beleidskader invulling aan het vernieuwingsproces gericht op een betere, effectievere en eenvoudigere ondersteuning aan de inwoners van de BUCH gemeenten. Het beleidskader benoemt op basis van visie en missie een drietal uitgangspunten: zelfredzaamheid en eigen regie, preventie en vroegsignalering en integraal maatwerk. De uitgangspunten vormen de basis voor al het handelen binnen het integraal dienstverleningsmodel.

Mede met het oog op een nieuw te ontwikkelen beleidskader voor 2019 en verder ontstaat voor de BUCH gemeenten nu een natuurlijk moment om het integraal dienstverleningsmodel te evalueren.

Het doel van het evaluatieonderzoek is om inzichtelijk te maken hoe het integraal dienstverleningsmodel van de BUCH gemeenten bijdraagt aan het realiseren van de beleidsuitgangspunten (1) zelfredzaamheid en eigen regie (2) preventie en vroeg signalering en (3) integraal werken. Op basis van de uitkomsten van het evaluatieonderzoek kunnen de BUCH gemeenten een besluit nemen over de toekomst van het integraal dienstverleningsmodel. Het onderzoek biedt handvatten voor noodzakelijke aanpassingen en mogelijk verbeteringen in de werkwijze binnen het integraal dienstverleningsmodel.

Resultaat: De evaluatie geeft aan of de beoogde doelen zijn behaald, tegen welke kosten dit gebeurt en welke verbetermogelijkheden er zijn.

  • Rol Senior Adviseur: Projectleider (Laureen Hulskamp)
  • Rol adviseur Beleidsadviseur sociaal domein (Eveline Bal):
  • Rol adviseur: Junior beleidsadviseur sociaal domein (Ivo Leijten)

Informatie over BUCH - gemeenten (vier gemeenten; 1 werkorganisatie voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

  • Provincie:Noord-Holland
  • Inwoners:101.493

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info