Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Projectleider implementatie werk

Als projectleider verantwoordelijk voor het ontwikkelen, inrichten en implementeren van een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de Werk-taken vanuit de Participatiewet in de gemeente Lochem. Deze komen over naar de gemeente vanwege de ontmanteling van een Gemeenschappelijke Regeling.

Het gaat hier om re-integratie, participatie, activering en beschut werk. De implementatie loopt van het opstellen van beleid tot het inrichten van de uitvoering. De uitvoering vindt plaats met diverse externe partijen. Hiermee moeten prestatiecontracten en governanceafspraken gemaakt worden.

Bij de implementatie van werk wordt nauw samengewerkt met de projectleiders implementatie Inkomen en de nieuwe toegang. In dit kader is ook positionering van handhaving een belangrijk aandachtspunt.

Resultaat:

Per 1 januari moet de gemeente Lochem in staat zijn om haar burgers de juiste dienstverlening in het kader van “werk” vanuit de Participatiewet te kunnen bieden.

Rol adviseur Eelco Westerhof: Projectleider

Informatie over Gemeente Lochem

  • Provincie:Gelderland
  • Inwoners:33.275
  • Oppervlakte:216,02 km²
  • Website:www.lochem.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info