Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Vangnetaanvraag De Fryske Marren

Nautus ondersteunt de gemeente De Fryske Marren bij de Vangnetuitkering Participatiewet.

Nautus ondersteunt de gemeente De Fryske Marren door het opstellen van een verantwoordingsrapportage over de vangnetuitkering 2017. Deze dient een drietal doelen:

1. Verantwoording aan de gemeenteraad over voorgenomen beleid;
2. Onderbouwing
voor de vraag aan de gemeenteraad om te verklaren dat het college maatregelen heeft genomen om te komen tot tekortreductie;
3. Voorbereiding mogelijke aanvraag Vangnetuitkering 2018.

Op basis van de verantwoordingsrapportage maakt Nautus het aanvraagformulier gereed.

Resultaat:

Een verantwoordingsrapportage vangnetuitkering 2017 en het invullen van nieuw aanvraagformulier.

Rol adviseur Marcel:

8 uur per week – projectleider

Rol adviseur Ivo:

16 uur per week – uitvoering onderzoek

Informatie over Gemeente de Fryske Marren

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info