Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Projectleider Doesburg Werkt!

Met het project “Doesburg Werkt” wil de gemeente het aantal Doesburgers dat gebruik moet maken van een uitkering drastisch verlagen. De Meerjareninvesteringsagenda 2017-2022 (MIA) vormt hiervoor het vertrekpunt. In de MIA zijn voor het project de beoogde maatschappelijke effecten, activiteiten en resultaten op hoofdlijnen verwoord.

Voor deze opdracht voorziet u een tweetal fases:

1.      Vertalen van de uitgangspunten uit de MIA in een projectplan Doesburg Werkt dat voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 moet worden vastgesteld door de raad.

2.      Projectleiding geven aan het door de gemeenteraad vastgestelde projectplan Doesburg Werkt.

Doesberg Werkt! omvat vier projectlijnen: (1) scholing op maat, (2) nieuwe samenwerkingsrelaties, (3) bestrijding van laaggeletterdheid en (4) de beste mensen in de frontoffice.

Resultaat:
Inzet op vier bovenstaande projectlijnen moet uiteindelijk resulteren in 80 personen die uit de bijstand treden en doorstromen naar betaald werk of een opleiding.

Rol partner Stuart Weir: projectleiding geven aan Doesburg Werkt!

Rol adviseur Ivo Leijten: ondersteuning bieden in de uitvoering

 

Informatie over Gemeente Doesburg

  • Provincie:Gelderland
  • Inwoners:11.480
  • Oppervlakte:12,96 km²
  • Website:www.doesburg.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info