Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Module Werkgeverschap SW Midden Gelderland

Binnen de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland wordt een module ondergebracht die als voornaamste taak heeft het invulling geven van het werkgeverschap voor de Wsw’ers die onder de gemeenten in Midden Gelderland vallen. .

Binnen de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland wordt een module ondergebracht die als voornaamste taak heeft het invulling geven van het werkgeverschap voor de Wsw’ers die onder de gemeenten in Midden Gelderland vallen. Hiertoe worden door Nautus de noodzakelijk documenten opgesteld en processtappen uitgewerkt die moeten leiden tot besluitvorming in december 2018. 

Resultaat:
Het inrichten van een module voor de uitvoering van werkgeverstaken onder de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Rol adviseur Rob Hammenga: 

Het opstellen van een aantal documenten die cruciaal zijn bij het onderbrengen van de werkgeverstaken van de GR Presikhaaf Bedrijven bij de MGR Sociaal Domein Midden Gelderland.

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info