Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Projectleider Stichting Leergeld

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben de wens uitgesproken een lokale Stichting Leergeld op te richten. Nautus begeleidt de gemeenten en de initiatiefgroep van partners en inwoners van de drie gemeenten bij de oprichting van deze stichting.

In opdracht van de drie beleidsmedewerkers bestaanszekerheidbeleid/armoedebeleid van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde wordt een lokale stichting Leergeld opgericht. De uitdaging ligt in eerste instantie in het vinden en enthousiasmeren van een initiatiefgroep van partners en vrijwilligers binnen de drie gemeenten. Samen met de initiatiefgroep worden de vier oprichtingsfasen van Leergeld Nederland doorlopen. Tijdens de oprichting wordt bekeken op welke manier Leergeld een aanvulling kan zijn op de bestaande voorzieningen en hoe verbindingen met bestaande organisaties tot stand kan komen. Daarnaast wordt de formele kant van de oprichting geregeld. Het gaat dan o.a. om het formeel oprichten van de stichting, het maken van afspraken met de gemeenten, het opstellen van regels omtrent inkomenseisen, het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Leergeld Nederland en het opstellen van statuten.

Resultaat:
Een operationele Stichting Leergeld Ermelo, Harderwijk, Zeewolde (EHZ) onder leiding van een lokaal bestuur.

Rol adviseur Rosanne Broekhuizen:
Rosanne Broekhuizen vervult de rol van projectleider in dit project. De projectleider vervult in eerste instantie een aanjaagfunctie en zal wanneer de initiatiefgroep ontstaat te bewegen naar een meer faciliterende en ondersteunende rol.

Informatie over Gemeente Harderwijk

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info