26-09-2018

Een nieuwe Stichting Leergeld in wording

De gemeenten Harderwijk, Ermelo, Zeewolde en Putten hebben de gezamenlijke ambitie uitgesproken om een lokale Stichting Leergeld op te richten. Stichting Leergeld biedt kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in een gezin met een laag inkomen de kans om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het belangrijkste doel voor de vier gemeenten is om met Leergeld meer kinderen te bereiken en ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen.

Projectleider Lotte Heijs zet zich in om de oprichting van Stichting Leergeld mogelijk te maken. Zij zorgt ervoor dat er een initiatiefgroep komt en bestuursleden voor de stichting geworven worden. De stichting moet in 2019 operationeel zijn voor de vier gemeenten.