07-12-2018

Aan de bak in Zutphen: transformeren en bezuinigen

De gemeente Zutphen staat voor een grote uitdaging. Er wordt structureel meer uitgegeven dan dat er binnenkomt. Daarnaast heeft de gemeente de sterke ambitie de transformatie binnen het Sociaal Domein handen en voeten te geven. Dit zijn dé ingrediënten die veel druk op een organisatie kunnen leggen. Immers, de hand moet op de knip en er moet op een andere manier worden gewerkt.

Rob Hammenga richt zich binnen de gemeente Zutphen op de financiële kant van het verhaal: de bezuinigingen en de monitoring daarvan. De bezuinigingsmaatregelen zijn geformuleerd. De raad heeft ingestemd met het pakket aan maatregelen. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Dat betekent dat de ambtelijke organisatie ‘aan de bak’ moet. En dat doen ze!

Voor ieder bezuinigingsthema is een strategisch beleidsadviseur ambtelijk verantwoordelijk. Dit betekent: een plan van aanpak opstellen die concreet is en voldoende houvast biedt voor het uitvoeren van de maatregelen. Als financieel adviseur is Rob Hammenga betrokken bij de totstandkoming van deze plannen. De druk op de cijfers is immers groot en vraagt dan ook om een degelijke financiële onderbouwing van de plannen.

Het doel van Rob is te komen tot een stevig plan van aanpak waaruit vertrouwen spreekt en dat hout snijdt. En vooral op basis waarvan de monitoring goed kan worden ingericht. Immers, plannen hebben is 1, uitvoeren is 2. Maar 3 is het monitoren op basis waarvan vervolgens kan worden bijgestuurd. Een duidelijk plan is hierin onontbeerlijk. Dit alles met het oog op het op orde brengen van de gemeentefinanciën en de uitgesproken ambitie het Sociaal Domein te transformeren.