28-08-2018

Arbeidsmarkt 2e kwartaal 2018

Wekelijks verschijnen er tal van rapporten met nieuwe cijfers over ontwikkelingen in het sociaal domein. Elke maand nemen wij één van deze rapporten onder de loep en lichten we de belangrijkste cijfers toe. Deze keer de cijfers van het CBS over het aantal werkenden in Nederland.

Het aantal mensen zonder werk daalt

Op dit moment zijn er 348.000 mensen werkloos. Gemiddeld nam dit aantal mensen de laatste drie maanden met 2.000 per maand af.

Op dit moment is 3,8% van de beroepsbevolking werkloos. Het laagste punt voor de crisis in de tweede helft van 2008 lag op 3,6%.

Naast de 348.000 mensen van de beroepsbevolking dat werkloos is, is er ook nog een groep van 3,8 miljoen mensen die geen baan heeft. Deze mensen hebben niet recentelijk gezocht naar werk of waren recentelijk niet direct beschikbaar voor werk. Zij vallen daarom niet onder de definitie ‘werkloos’. Ook dit aantal nam de afgelopen drie maanden gemiddeld met 11.000 mensen per maand af.

Ook het aantal WW-uitkeringen daalt

Het aantal lopende WW-uitkeringen dat het UWV eind juli verstrekte is ten opzichte van de maand daarvoor gedaald met een aantal van bijna 9.000. In totaal verstrekte het UWV 279.000 WW-uitkeringen. Als je dat vergelijkt met juli 2017, is het aantal lopende WW-uitkeringen met ruim 85.000 afgenomen. Iemand kan meerdere WW-uitkeringen ontvangen. Het aantal personen dat een WW-uitkering ontvangt was eind juli 270.000. De grootste daling van het aantal uitkeringen is te zien bij technische beroepen en in de transport- en logistieke sector.

Het gaat steeds beter met werkend Nederland

De cijfers laten zien dat steeds meer mensen in Nederland profiteren van de betere economische situatie. Het werkloosheidspercentage ligt weer bijna op het niveau van vóór de economische crisis. Toch zien we dat niet iedereen profiteert van deze economische ontwikkelingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met een bijstandsuitkering.

Cijfers gebruiken in de beleidsontwikkeling

De cijfers van het CBS over het aantal werkenden en werklozen bieden inzicht in de situatie op de (regionale) arbeidsmarkt. Inzicht dat gemeenten kunnen gebruiken bij het ontwikkelen en bijstellen van hun beleid, gericht op de arbeidsparticipatie van inwoners. Wil je een  toelichting op interpretatie van de cijfers? Kijk dan naar dit filmpje van het CBS.

Bron: CBS

Meer nieuws

Nautus Jubileum Festival

Prikkelend Nautus Jubileum Festival   

Eind juni vond ter gelegenheid van onze 15e verjaardag het...
Zorgen over de zorg

Zorgen over de zorg

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) berichtte 28 juni jl. dat...

Sommige gewoonten wil je niet doorbreken

Het kan verkeren als je van baan verandert in deze...

Red de mantelzorger!

Afgelopen week las ik in NRC een artikel met de...
Terug naar al ons nieuws