07-03-2019

Arbeidsmarkt 4e kwartaal 2018

Wekelijks verschijnen er tal van rapporten met nieuwe cijfers over ontwikkelingen in het sociaal domein. Elke maand nemen wij één van deze rapporten onder de loep en lichten we de belangrijkste cijfers toe. Deze maand bekijken we de cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2018.

De spanning stijgt!
Als we naar de cijfers kijken valt gelijk op dat de spanning op de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2018 een nieuw hoogtepunt heeft bereikt. Kort voor het begin van de crisis waren er 79 vacatures per 100 werklozen. Gemeten over het laatste kwartaal van vorig jaar waren dit er 80. Dat betekent dat we weer op het niveau van voor de crisis zitten en dat de spanning op de arbeidsmarkt weer stijgt.

Aantal werklozen daalt verder
De spanning op de arbeidsmarkt wordt vooral veroorzaakt door een verdere daling van het aantal werklozen. In het vierde kwartaal van 2018 nam het aantal werklozen af met 18 duizend naar in totaal 329 duizend. Hiermee is het werkloosheidspercentage dusdanig gedaald dat het niveau zoals dit voor de crisis was is bereikt.

Gevolgen van krappe arbeidsmarkt voor werkgevers
Het feit dat er steeds minder werklozen zijn betekent dat het voor werkgevers moeilijker wordt om geschikte werknemers te werven. De krapte op de arbeidsmarkt is sneller toegenomen dan zij hadden verwacht en zij hebben die ook onderschat. Werkgevers moeten zich daarnaast extra inspannen om werknemers te behouden, omdat de kansen bij andere werkgevers voor hen juist zijn toegenomen.

Uitdagingen voor gemeenten
Ook gemeenten worden geconfronteerd met uitdagingen als het gaat om het organiseren van werk en inkomen. Er zijn steeds minder werkzoekenden te vinden die voldoen aan de eisen van werkgevers. Toch zien gemeenten het aantal bijstandsuitkeringen maar mondjesmaat dalen. Dit betekent onder andere dat de vacatures niet altijd aansluiten op de profielen van werkzoekenden. De vraag is: past de huidige aanpak voor bemiddeling naar werk nog wel bij de veranderende wereld om ons heen?

Bron: CBS

Werk verandert. Verandert jouw gemeente mee?

Wil je weten hoe jouw gemeente ervoor zorgt dat de huidige aanpak aansluit bij de veranderende arbeidsmarkt? Nautus ontwikkelde hierover een interessante lunchbox. Deze workshop geeft je inspiratie, inzichten en tips over hoe je als gemeente met dit vraagstuk om kunt gaan.

Meer informatie