03-05-2019100 dagen later in...

Experimenteren met de bijstand in Castricum

Het Rijk biedt gemeenten de mogelijkheid om te experimenteren met de re-integratie van bijstandsgerechtigden op de arbeidsmarkt. Zij mogen gedurende een periode van maximaal twee jaar afwijken van de Participatiewet. In de zomer van 2018 gaf de raad van Castricum het college opdracht de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. Aan het eind van het jaar bleek de gemeenteraad nog niet overtuigd van de voorgestelde plannen. Adviseur Ivo kreeg daarom de opdracht om een verdieping te maken in het onderzoek en een advies uit te brengen.

100 dagen na de start van zijn opdracht blikt Ivo terug. ‘In de onderzoeksperiode kwamen de verantwoordelijk wethouder, zijn ambtelijke ondersteuning en ikzelf wekelijks samen om af te stemmen over de richting van het onderzoek. In een eerdere fase werd al duidelijk dat de betrouwbaarheid van het onderzoek een belangrijk aandachtspunt was. De gemeente Castricum heeft een vrij klein bijstandsbestand (ongeveer 400 in november 2018). Daarvan is een deel niet in staat om uit te stromen naar enige vorm van arbeid. Dat betekent dat de potentiële populatie die deel kon nemen aan het experiment klein was. En de betrouwbaarheid van het onderzoek daarom discutabel zou worden.

De betrouwbaarheid van het onderzoek is een belangrijke voorwaarde die gemeente moeten waarborgen om een experiment met bijstandsgerechtigden buiten de kader van de Participatiewet  te mogen uitvoeren. In mijn opdracht voerde ik een verdieping op de eerdere analyse uit. In een raadscommissie presenteerden we de resultaten. De conclusie? De populatie bleek inderdaad te klein om een experiment buitende Particpatiewet op te zetten. Er zijn wel mogelijkheden om binnen de kader van de Participatiwet te experimenteren. De gemeente Castricum is inmiddels met meerdere experimentele pilots binnen de kaders van de Participatiewet gestart.

Meer weten over dit project?

Ivo vertelt je er graag meer over.

Mail Ivo