12-10-2018

Gemeente Zutphen: van ontwikkelen naar uitvoeren

De gemeente Zutphen staat voor een flinke opgave. De gemeente wil de toegang tot het sociaal domein opnieuw inrichten én het Werkbedrijf Zutphen oprichten. Dit alles moet in een kort tijdsbestek en met beperkte financiële middelen plaatsvinden. Daarom is het programma Herijking Uitvoering Sociaal Domein gestart. De gemeente vroeg Nautus om het programmateam te versterken.

De oorsprong van dit programma ligt in het voornemen van de gemeente Zutphen om meer directere regie te gaan voeren op de (integrale) uitvoering van de sociale werkvoorziening en de Participtatiewet. Daarom richt de gemeente per 1 januari het Werkbedrijf Zutphen op. Het Werkbedrijf voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit, alle taken op het gebied van werk en de (inkoop van) arbeidsmatige dagbesteding.

Door het oprichten van een Werkbedrijf verandert het landschap van het sociaal domein, ook voor de inwoner. Om er zeker van te zijn dat de inwoner zijn weg weet te vinden naar een antwoord op zijn (hulp)vraag, wordt de toegang tot het sociaal domein anders ingericht. In de afgelopen tijd was Nautus betrokken bij het opstellen van een visie en operationeel plan voor de toegang. Nautus versterkt nu bij de implementatie daarvan.
Ook heeft het ontstaan van het Werkbedrijf invloed op de huidige organisatievormen. Deelname aan de GR Het Plein is vanaf 1 januari niet meer van toepassing. De GR Het Plein zal daarom per 1 januari geliquideerd worden.

Het programma bestaat uit drie projecten: Het oprichten van het Werkbedrijf Zutphen; Het opnieuw inrichten van de toegang; Het liquideren van de GR Het Plein.

Om bovenstaande ontwikkelingen te realiseren zijn drie projecten gestart:

  • Het oprichten van het Werkbedrijf Zutphen;
  • Het opnieuw inrichten van de toegang;
  • Het liquideren van de GR Het Plein.

Deze drie projecten vormen samen het programma Herijking Uitvoering Sociaal Domein. Een spannend en omvangrijk programma waarin op vele niveaus en verschillende partijen afstemming moet plaatsvinden. Om de implementatie van de drie projecten in goede banen te leiden ondersteunt Lotte Haan in de rol van programmasecretaris. Zij zorgt voor inzicht in de voortgang van de projecten, ondersteunt bij de bestuurlijke besluitvorming en houdt betrokkenen op de hoogte van de stand van zaken.

Meer weten over dit project?

Marcel vertelt je er graag meer over!

Mail Marcel
Nautus Jubileum Festival

Prikkelend Nautus Jubileum Festival   

Eind juni vond ter gelegenheid van onze 15e verjaardag het...
Zorgen over de zorg

Zorgen over de zorg

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) berichtte 28 juni jl. dat...

Sommige gewoonten wil je niet doorbreken

Het kan verkeren als je van baan verandert in deze...

Red de mantelzorger!

Afgelopen week las ik in NRC een artikel met de...
Lees meer