12-10-2018

Gemeente Zutphen: van ontwikkelen naar uitvoeren

De gemeente Zutphen staat voor een flinke opgave. De gemeente wil de toegang tot het sociaal domein opnieuw inrichten én het Werkbedrijf Zutphen oprichten. Dit alles moet in een kort tijdsbestek en met beperkte financiële middelen plaatsvinden. Daarom is het programma Herijking Uitvoering Sociaal Domein gestart. De gemeente vroeg Nautus om het programmateam te versterken.

De oorsprong van dit programma ligt in het voornemen van de gemeente Zutphen om meer directere regie te gaan voeren op de (integrale) uitvoering van de sociale werkvoorziening en de Participtatiewet. Daarom richt de gemeente per 1 januari het Werkbedrijf Zutphen op. Het Werkbedrijf voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit, alle taken op het gebied van werk en de (inkoop van) arbeidsmatige dagbesteding.

Door het oprichten van een Werkbedrijf verandert het landschap van het sociaal domein, ook voor de inwoner. Om er zeker van te zijn dat de inwoner zijn weg weet te vinden naar een antwoord op zijn (hulp)vraag, wordt de toegang tot het sociaal domein anders ingericht. In de afgelopen tijd was Nautus betrokken bij het opstellen van een visie en operationeel plan voor de toegang. Nautus versterkt nu bij de implementatie daarvan.
Ook heeft het ontstaan van het Werkbedrijf invloed op de huidige organisatievormen. Deelname aan de GR Het Plein is vanaf 1 januari niet meer van toepassing. De GR Het Plein zal daarom per 1 januari geliquideerd worden.

Om bovenstaande ontwikkelingen te realiseren zijn drie projecten gestart:

  • Het oprichten van het Werkbedrijf Zutphen;
  • Het opnieuw inrichten van de toegang;
  • Het liquideren van de GR Het Plein.

Deze drie projecten vormen samen het programma Herijking Uitvoering Sociaal Domein. Een spannend en omvangrijk programma waarin op vele niveaus en verschillende partijen afstemming moet plaatsvinden. Om de implementatie van de drie projecten in goede banen te leiden ondersteunt Lotte Haan in de rol van programmasecretaris. Zij zorgt voor inzicht in de voortgang van de projecten, ondersteunt bij de bestuurlijke besluitvorming en houdt betrokkenen op de hoogte van de stand van zaken.

Meer weten over dit project?

Lotte vertelt je er graag meer over!

Mail Lotte
Nautus Helpen

Red de mantelzorger!

Afgelopen week las ik in NRC een artikel met de...

Brabantse gezelligheid bij Nautus

Larissa startte op 1 mei als junior adviseur bij Nautus....
Bewindvoering gemeenten

Businesscase inrichting backoffice Jeugdwet en Wmo

Veel gemeenten hebben te maken met oplopende tekorten in het...

Bestrijden van eenzaamheid: hoe pak je dat aan?

Er zijn talloze goedbedoelde initiatieven om eenzaamheid te bestrijden. Maar...
Nautus zoekt jou!

Nautus groeit! Groei jij mee?

Werken bij Nautus is jezelf continu ontwikkelen in een beweeglijke...
Nautus Jubileum Festival

Prikkelend Nautus Jubileum Festival   

Eind juni vond ter gelegenheid van onze 15e verjaardag het...
Zorgen over de zorg

Zorgen over de zorg

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) berichtte 28 juni jl. dat...
Foto kennismiddag

Grip op het zorglandschap door data-gedreven beleid

Op 16 mei organiseerde Nautus samen met Annual Insight de...

Esmee over haar eerste 100 dagen als Nauturiaan

‘Eind 2018 studeerde ik af en daar kwam Nautus op...

Experimenteren met de bijstand in Castricum

Het Rijk biedt gemeenten de mogelijkheid om te experimenteren met...

Gemeente Zutphen: Samen stapsgewijs richting een nieuwe toegang sociaal domein

De oprichting van werkbedrijf ‘GelreWerkt!’, het liquideren van de gemeenschappelijke...

Belemmerd aan het werk

Eind december 2018 waren er volgens het CBS 264.000 openstaande...
Lees meer
Het programma bestaat uit drie projecten: Het oprichten van het Werkbedrijf Zutphen; Het opnieuw inrichten van de toegang; Het liquideren van de GR Het Plein.