14-12-2018

Inwonerparticipatie: wat vindt de inwoner daar eigenlijk van?

Nautus helpt gemeenten bij het doorvoeren van veranderingen binnen het sociaal domein. Maar wat merken inwoners en professionals daar precies van? In de rubriek Nautus Streetview zoeken wij dit uit. Dit keer een interview over inwonerparticipatie in Huizen.

Gemeenten staan voor een grote uitdaging: de inwoner in staat stellen eigen regie te voeren over ondersteuning, zorg en participatie. De gemeente Huizen heeft daarom het afgelopen jaar de website Advies en Informatie (adviesinformatie.nl) gelanceerd. Met de website Advies en Informatie wil de gemeente de informatiepositie van haar inwoners versterken. Deze website is onderdeel van het ‘Digitaal Sociaal Plein’: een platform waar inwoners naast algemene informatie ook informatie over hun persoonlijke zorg- en ondersteuningsgegevens terugvinden.

Voor de inhoud van deze website is aan inwoners gevraagd mee te denken. Er is vanuit de gemeente een inwonersessie gehouden om aan inwoners te vragen welke informatie en op welke manier deze informatie op de website gepresenteerd moet worden. Ton Herweijer was één van de inwoners die deelnam aan de inwonersessie. Hij vertelt meer over de website en zijn indrukken van de  inwonersessie.

Ton, je nam deel aan een inwonersessie voor de website Advies en Informatie. Kun je wat meer over deze website vertellen?

De website Advies en Informatie bevat informatie voor inwoners over wat zij zelf en met anderen kunnen doen als zij een vraag hebben over activiteiten en ondersteuning in het sociaal domein. Het geeft een overzicht van wat zij kunnen vinden bij onze maatschappelijke partners en voor welke ondersteuning zij bij de gemeente terecht kunnen.

En hoe heb je hier een bijdrage aan kunnen leveren?

Via de gemeente ben ik (samen met andere inwoners uit de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) benaderd om mee te denken over de inrichting van de website. Wat is een logische indeling van de website? Welke foto’s passen het beste bij welk thema? Het is een website voor inwoners, dus het is leuk dat ze inwoners uitnodigen. Ik vond het leuk om mee te denken en ideeën in te brengen. Helemaal leuk dat ik de ideeën die ik geopperd had, terugzie in de website. Dit geeft motivatie om een volgende keer weer mee te doen.

Wat vind je van het eindresultaat?

Het resultaat vind ik indrukwekkend. Ik ben trots dat ik daar een steentje aan heb mogen bijdragen. Ook omdat ik dus punten vanuit die sessie terugzie in de website.De betrokkenheid van de ambtenaren was enorm. Er werd aandacht gegeven aan de ideeën die je inbracht en zij waardeerden je aanwezigheid enorm. Ze luisterden echt naar de inwoners.

Kijk je nog wel eens op de website?

Ik kijk nog regelmatig op de website. Ik besteed graag een uurtje om informatie van de gemeentewebsite te lezen. Dit doe ik vooral om mensen in mijn omgeving te informeren. Zo tip ik mensen over mantelzorg. Ik heb nu die kennis en hiermee kan ik mensen weer verder helpen.

Heb je nog tips voor gemeenten?

Maak gebruik van inwoners die belangeloos willen helpen. Mensen zijn namelijk bereid om te helpen en het levert je als gemeente bruikbare informatie op. Je haalt informatie op bij mensen voor wie de gemeente haar beleid schrijft. Doe dit als gemeente zo veel mogelijk. Naast het laten meedenken door inwoners is het ook belangrijk dat je als gemeente terugkoppeling geeft aan de deelnemers. Inwoners doen namelijk hun best om actief mee te denken, koppel wat je met die informatie doet ook terug!

Wie is Ton Herewijer?

De 72-jarige Ton Herweijer is geboren in Den Haag en woont inmiddels 30 jaar in Huizen. Ton draagt graag zijn steentje bij aan de gemeente Huizen. Zo neemt hij onder andere deel aan het toegankelijkheidspanel van de gemeente Huizen.