23-04-2019Joost mag het weten...

Hoe lang blijft het Nederlandse onderwijs nog op niveau? 

De Inspectie van het Onderwijs bracht op 10 april jl. haar rapport De Staat van het Onderwijs 2019 uit. Boodschap: het Nederlandse onderwijs is gemiddeld nog op niveau, maar staat wel onder druk. De Inspectie legt de vinger op een aantal problematische ontwikkelingen en doet een beroep op de sector, het bedrijfsleven en de overheid om in actie te komen. Moeten en kunnen gemeenten iets met deze oproep?   

Dalende prestaties, ongelijke kansen en segregatie 

Al een aantal jaren benadrukt de Inspectie dat gelijke kansen niet langer vanzelfsprekend zijn, dat de prestaties van leerlingen onder druk staan en sterk verschillen tussen scholen en dat de (sociaaleconomische) segregatie in het onderwijs toeneemt. De Inspectie spreekt over haarscheuren, maar waarschuwt dat ze zich dreigen te verdiepen, mede omdat het lerarentekort niet gelijk verdeeld is over de scholen. De Inspectie roept op tot een gerichte aanpak voor alle sectoren, leidend tot gezamenlijke doelen en ijkpunten. Bijvoorbeeld het voorkomen van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid, het voorbereiden van leerlingen op deelname in de samenleving en het zorgen dat alle studenten een plek vinden op de arbeidsmarkt. Maar wie pakt deze bal op? 

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

De Inspectie constateert ook dat ondanks de hoogconjunctuur er studenten zijn met een matig arbeidsmarktperspectief. Voor het vinden van een baan blijkt het hebben van een diploma het allerbelangrijkst. Toch is voor een deel van de opleidingen het perspectief ongunstig: een kwart van de gediplomeerden heeft na een jaar (nog) geen baan. Daarnaast profiteren vooral ongediplomeerden, leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), leerlingen van het praktijkonderwijs (pro) en studenten van de entreeopleidingen en sommige mbo 2-opleidingen minder van de huidige gunstige arbeidsmarktperspectieven. De Inspectie dringt er op aan dat opleidingen, bedrijfsleven en overheid juist nu, in tijden van hoogconjunctuur, zich inzetten voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor deze groepen.  

Het spreekt vanzelf dat de onderwijssector de eerste is die zich aangesproken voelt door de conclusies en adviezen van de Inspectie van het Onderwijs. Maar gelet op de uitdagingen die de Inspectie schetst hebben ook gemeenten belangen én mogelijkheden om een rol te spelen. Pakken zij die bal op om (met de scholen, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners) het Nederlandse onderwijs op niveau te houden? Joost mag het weten…   

Meer nieuwswaardig

Vrijheid en avontuur

Mensen ontmoeten en nieuwe ervaringen opdoen, geven mij energie. Het...
Zorgen over de zorg

Zorgen over de zorg

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) berichtte 28 juni jl. dat...

Red de mantelzorger!

Afgelopen week las ik in NRC een artikel met de...
Nautus Jubileum Festival

Prikkelend Nautus Jubileum Festival   

Eind juni vond ter gelegenheid van onze 15e verjaardag het...
Lees meer