Kennis

We werken in de meest uiteenlopende gemeenten. De kennis die we opdoen delen we graag met je. Schrijf je in voor een workshop of ander evenement dat je laat groeien. Misschien tot snel…

Aanbesteden in het sociaal domein niet altijd nodig. Op zoek naar een optimale mix!

Bij veel gemeenten lopen de huidige zorgcontracten af en moeten er nieuwe afspraken met zorginstellingen worden gemaakt. Vaak wordt de historische lijn doorgetrokken.

Nu beschikbaar: de Nautus veranderaanpak financiële grip in het sociaal domein

Download nu ons Stappenplan Financiële Grip.