Nautus lunchbox: Samen meer mogelijk maken

Verantwoorden in de participatiemaatschappij

De samenleving verandert en de gemeente verandert mee. Met onze lunchbox ”Leve de ‘lastige’ inwoner” hebben we door heel Nederland gesprekken gevoerd over de veranderende rol van de gemeente in de samenleving 4.0. We maakten kennis met veel mooie burgerinitiatieven, waar gemeenten succesvol op inspeelden. In deze nieuwe Nautus Lunchbox gaan we een stap verder: hoe organiseren we verantwoording in de participatiemaatschappij? 

De nieuwe gemeentelijke rol schuurt 

De nieuwe rol van de gemeente schuurt met de bestaande beleidscyclus. Een gemeente die de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke vraagstukken deelt met partners, kan niet zelfstandig verantwoording afleggen. Tegelijkertijd is er bestuurlijk nog steeds (en misschien wel meer dan ooit) behoefte aan grip op financiën, inzicht in geleverde prestaties, democratische controle op de uitvoering en toezicht op de integriteit van bestuur. Hoe breng je dit in de verantwoording goed bij elkaar? Hoe doe je recht aan beide kanten? 

Ruimte bieden én goed verantwoorden 

In deze Nautus Lunchbox gaan we op zoek naar inzichten die gemeenten helpen om in de participatiemaatschappij ruimte te bieden aan de samenleving en tegelijkertijd goede verantwoording te organiseren. De volgende vragen komen daarbij aan bod: 

  • Op welke manier verandert de samenleving en het gemeentebestuur? 
  • Waarom ruimte voor de samenleving? En hoe doe je dat? 
  • En wat is het belang van verantwoording? 
  • En hoe ziet dat eruit in samenleving 4.0? 

Aan de hand van praktische ervaringen bij diverse gemeenten en inspelend op vragen die in jouw gemeente spelen, delen wij onze inzichten in een inspirerende sessie van ongeveer twee uur. 

Wat krijg ik als ik de lunchbox bestel?
We ontwikkelden de lunchbox op basis van allerlei inzichten uit wetenschap en praktijk. Tijdens de workshop vergroten wij in korte tijd jouw kennis en verbreden jouw inzichten. De workshop is gratis en wordt gegeven op jouw locatie, bijvoorbeeld tijdens  de lunch. De workshop duurt 2 uur en is bedoeld voor ongeveer 8 personen. 

Meer weten over deze lunchbox?

Neem dan contact op met  Joost Cornielje.

Mail Joost