Nautus Lunchbox van de maand

Inburgering 2021. Klaar voor de start?

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Gemeenten staan aan de lat om de nieuwe wet uit te voeren. Veel gemeenten zijn al begonnen met voorbereidingen. En dat is verstandig, want er gaat veel veranderen en de tijd dringt!

Wat gaat er veranderen?
Gemeenten worden verantwoordelijk voor intake, begeleiding, financiële ontzorging, handhaving, inkoop en toezicht op de kwaliteit. Inburgeringstrajecten moeten binnen drie jaar succesvol afgerond zijn. Die klok gaat voor inburgeraar en gemeente al tikken als de inburgeraar nog op het AZC verblijft. Eind 2020 moet iedere gemeente alles ingeregeld hebben, zodat de uitvoering kan starten.

Wat zijn de maatschappelijke en financiële risico’s?
In de nieuwe wet ontstaan nieuwe financiële risico’s, als gevolg van prestatiebekostiging, oormerking en onzekerheid over budget en kosten. Ook maatschappelijk zien gemeenten effecten. Van de statushouders die in 2015 in gemeenten kwamen wonen is 17% aan het werk. De financiële effecten daarvan zien gemeenten terug in de Participatiewet, waar een groot deel van de inburgeraars een beroep op doet.

Naar een aanpak die werkt!
Een krachtige aanpak kan een groot verschil maken. Zoals de aanpak van de gemeente Utrecht die de inburgering integreerde in een ‘taalstraat’ voor alle inwoners met een taalachterstand. Of de gemeente Velsen die een doorlopende leerlijn ontwikkelde vanaf het AZC en meer prioriteit wist te geven aan uitstroom naar werk. Een aanpak die wij samen met de gemeente Velsen hebben ontwikkeld en geïmplementeerd.

Op zoek naar de beste route? Boek de Lunchbox!
Nautus biedt gemeenten die op zoek zijn naar zo’n aanpak en die zich goed willen voorbereiden een gratis Lunchbox met de titel: ‘Inburgering 2021. Klaar voor de start?’. Een leuke en inspirerende workshop over uitdagingen, ervaringen, oplossingen en het vinden van de beste route voor een goede implementatie. De ideale start van de voorbereidingen in jouw gemeente!

Om deze lunchbox te bestellen: mail of bel naar Kosha Schipper (k.schipper@nautus.nl / 06-10559093).  

Geïnteresseerd in de lunchbox?

Neem dan contact op met Kosha.

Mail Kosha

Bekijk een andere Nautus Lunchbox

Nautus Lunchbox: Armoede- en schuldenbeleid: The next level

Uit onderzoek weten we dat 40% van de arme mensen...
Nautus lunchbox

Nautus Lunchbox: Inspelen op gedrag. Hoe doe je dat? 

Goede voornemens aan het begin van het jaar, maar er...

Nautus Lunchbox: Leve de “lastige” inwoner

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een andere overheid...

Nautus Lunchbox: De Wvggz – is jouw gemeente voorbereid?

Over minder dan een jaar, op 1 januari 2020, gaat...
Lees meer