Nautus Lunchbox

Klaar voor de nieuwe Wet inburgering?

Over een jaar is het zover: dan is de nieuwe Wet Inburgering van kracht en staan gemeenten aan de lat om die uit te voeren. Heeft jouw gemeente in beeld wat nodig is om op tijd klaar te zijn? Heb je de financiële consequenties al in beeld en zijn de risico’s scherp gemaakt? En ligt er een gedragen plan met stappen die leiden naar een goede start van de uitvoering?

Wat gaat er veranderen?
Gemeenten worden verantwoordelijk voor intake, begeleiding, financiële ontzorging, handhaving, inkoop en toezicht op de kwaliteit. Inburgeringstrajecten moeten binnen drie jaar succesvol afgerond zijn. Die klok gaat voor inburgeraar en gemeente al tikken als de inburgeraar nog op het AZC verblijft. Medio 2021 moet iedere gemeente alles ingeregeld hebben, zodat de uitvoering kan starten.

Wat zijn de maatschappelijke en financiële risico’s?
In de nieuwe wet ontstaan nieuwe financiële risico’s, als gevolg van prestatiebekostiging, oormerking en onzekerheid over budget en kosten. Ook maatschappelijk zien gemeenten effecten. Van de statushouders die in 2015 in gemeenten kwamen wonen is 17% aan het werk. De financiële effecten daarvan zien gemeenten terug in de Participatiewet, waar een groot deel van de inburgeraars een beroep op doet.

Expertise waar je wat aan hebt
Nautus heeft al met een aantal gemeenten gewerkt aan integratieopgaven, waaronder Nieuwegein, Velsen en Harderwijk. Daarnaast werken we momenteel aan handreikingen die gemeenten helpen bij het neerzetten van financiële ontzorging en leerroutes als onderdeel van bredere ondersteuning in het sociaal domein.

Gratis Lunchbox: de ideale aftrap
Wij bieden gemeenten die zich willen voorbereiden op de nieuwe Wet Inburgering een gratis ‘lunchbox’. In deze workshop geven we jou en je collega’s inzicht in uitdagingen, wettelijke eisen en de beste route naar een goede start op 1 juli 2021. De lunchbox geven we online in de vorm van een interactieve webinar of op jouw locatie. Dat kan tijdens de lunch of op een ander tijdstip natuurlijk.

Geïnteresseerd in de lunchbox?

Interesse in deze lunchbox, neem dan contact op met Kosha Schipper.

Mail Kosha

Bekijk een andere Nautus Lunchbox

Nautus Lunchbox: Innovatie in de schuldenaanpak

Mobility mentoring, stress-sensitieve dienstverlening, krachtgericht werken en de theorie van...
Nautus lunchbox

Nautus Lunchbox: Inspelen op gedrag. Hoe doe je dat? 

Goede voornemens aan het begin van het jaar, maar er...
Lees meer