Nautus Lunchbox

De Wvggz - is jouw gemeente voorbereid?

Over minder dan een jaar, op 1 januari 2020, gaat de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in. Gemeenten moeten zich voorbereiden op deze veranderingen. Hoe doen ze dat?

Een nieuwe transitie in het sociaal domein
Over minder dan een jaar, op 1 januari 2020, gaat de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in. Het doel van deze wet is meer preventieve en ambulante hulp bieden aan mensen met geestelijke problemen die zich niet vrijwillig laten verzorgen. Ten opzichte van de oude wet Bopz verandert er veel. Gemeenten moeten zich voorbereiden op deze veranderingen. Hoe doen ze dat?

Wat zijn de verschillen met de Wet Bopz?
In de Wvggz staat een aantal wijzigingen ten opzichte van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Een paar voorbeelden:

  • Een crisismaatregel kan ook tot vormen van verplichte ambulante zorg strekken.
  • De burgemeester moet cliënten zo mogelijk (laten) horen;
  • Tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel is toegestaan.

Wat betekent de Wvggz voor gemeenten?
In grote lijnen veranderen er door de Wvggz drie dingen voor gemeenten:

  1. De positie van de burgemeester. De bestaande inbewaringstelling (IBS) wordt straks een crisismaatregel, waar andere regels en termijnen aan verbonden zijn. Ook wordt van een burgemeester verwacht dat hij personen aan wie een crisismaatregel wordt opgelegd binnen bepaalde tijd hoort.
  2. Gemeenten moeten verkennend onderzoek gaan doen naar aanleiding van meldingen over personen. Van gemeenten wordt verwacht dat zij op basis van dit onderzoek binnen 14 dagen antwoord geven op de vraag of een persoon (verplichte) ggz nodig heeft.
  3. Gemeenten en ketenpartners (OM, de Rechtsspraak en GGZ) moeten veilig informatie uitwisselen. Het landelijk ketenbureau ontwikkelt een systeem waarop gemeenten moeten aansluiten.

Wat biedt de Nautus Lunchbox Wvggz?
Nautus heeft veel kennis verzameld over de nieuwe Wvggz. Onder andere door een studie naar de oude en de nieuwe wet en het ophalen van praktijkinformatie bij gemeenten en de politie. In de Nautus lunchbox delen we onze bevindingen en gaan we graag met gemeenten aan de slag aan de hand van vragen die leven. Vraagt jouw gemeente zich ook af:

  • hoe de burgemeester in positie komt?
  • of en binnen welk kader de wettelijke hoorplicht kan worden gemandateerd?
  • hoe het verkennend onderzoek ingericht kan worden?
  • hoe de privacy wordt geborgd?
  • en hoe de uitvoering van de Wvggz zich verhoudt tot andere wetten in het sociaal domein?

Maak dan gebruik van deze gratis lunchbox voor jou en je collega’s! De lunchbox is gratis en wordt gegeven op jouw locatie, bijvoorbeeld tijdens de lunch. De lunchbox duurt maximaal 2 uur en is bedoeld voor ongeveer 8 personen.

Bij wie kan ik de gratis Nautus lunchbox Wvggz bestellen?
Om deze lunchbox te bestellen: mail of bel naar Lisette van der Hoeven (l.vanderhoeven@nautus.nl/ 06-28023841) of Manouk Visser (m.visser@nautus.nl/ 06-23679954).

Bekijk ook onze andere lunchboxen

Nautus Lunchbox: Grip op bewindvoering

Het aantal onderbewindgestelden verdubbelde in Nederland in de periode van...

Nautus Lunchbox: Leve de “lastige” inwoner

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een andere overheid...

Nautus Lunchbox: Armoede- en schuldenbeleid: The next level

Uit onderzoek weten we dat 40% van de arme mensen...

Nautus Lunchbox: Veranderopgave inburgering: Gemeenten krijgen regie

Stel je woont al je hele leven gelukkig in een...
Lees meer