Nautus Lunchbox

'Werk' verandert, verandert jouw gemeente mee?

Steeds meer werkgevers lukt het niet om vacatures ingevuld te krijgen. Er zijn steeds minder werkzoekenden te vinden die voldoen aan de eisen, aldus het UWV. Toch zien gemeenten het aantal bijstandsuitkeringen maar mondjesmaat dalen. En als we breder kijken dan de bijstand: er zijn 4,2 miljoen mensen zonder betaald werk, wiens capaciteiten we niet of te weinig benutten. Er is eenvoudigweg niet voldoende betaald werk om dat te realiseren.

Nieuwe verschijningsvormen van werk
Werk neemt een belangrijke plaats in binnen onze samenleving. Het is een voedingsbodem voor innovatie, vooruitgang en groei. Voor mensen individueel, voor hun sociale omgeving, voor organisaties en voor de samenleving als geheel.

De vaste betaalde baan bestaat nog steeds, maar het begrip ‘werk’ is sterk aan het veranderen: mensen werken in tijdelijke banen, doen vrijwilligerswerk, volgen werkstages, verkopen spullen, werken als zzp’er, verhuren een kamer, zorgen voor een naaste, pakken een probleem aan in hun buurt of proberen een bedrijfje op te zetten.

Uitdagingen voor gemeenten
Er zijn niet genoeg betaalde banen om mensen (vooral mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt) te laten meedoen. Tegelijk krijgt werk allerlei nieuwe verschijningsvormen. Past de aanpak nog wel bij de veranderende wereld om ons heen?

  • Wat zijn belangrijke trends en ontwikkelingen?
  • Zien we kansen (en bedreigingen) over het hoofd?
  • Tegen welke dilemma’s lopen we aan?
  • Hoe zou een ander paradigma er uit kunnen zien?
  • Wat betekent een ander paradigma voor beleid en uitvoering?

Gratis lunchbox voor jou en je collega’s!
Nautus heeft veel kennis verzameld rondom dit vraagstuk, vanuit wetenschap, onderzoek en praktijk. Wij hebben die kennis gebundeld in een Nautus Lunchbox: een leuke workshop vol met inspiratie en inzichten die we geven op jouw locatie (bijvoorbeeld tijdens de lunch?). De workshop is gratis en bedoeld voor ongeveer 8 personen.

Laat je inspireren met deze gratis lunchbox!

Wil je meer informatie over deze lunchbox? Neem dan direct contact op met Joost Cornielje.

Bestel de lunchbox