Nautus Lunchbox

Beschermd wonen in beeld

De decentralisatie in het sociaal domein zet door. In 2024 staat de doordecentralisatie van beschermd wonen op de rol. Daarmee verschuift de verantwoordelijkheid voor de mensen in beschermd wonen van 43 centrumgemeenten naar de 344 afzonderlijke gemeenten. Een complex proces, met gevolgen voor de gemeenten en natuurlijk de inwoners die het betreft. Wat betekent de doordecentralisatie? Hoe pak je het aan en zorg je dat je goed voorbereid bent op de nieuwe taken? Vind de antwoorden in deze interactieve workshop: de Nautus Lunchbox Beschermd wonen in beeld.

Van beschermd wonen naar beschermd thuis
Sinds het rapport Van Beschermd wonen naar beschermd thuis (commissie Dannenberg, 2015) speelt er veel op het gebied van Beschermd Wonen (BW). De essentie van het advies werd door de commissie samengevat als ‘Beschermd wonen is niet meer een gebouw dat in de grote stad staat, maar een huis in elke wijk, waar we ter plekke zijn voordat het misgaat.’ Het rapport van de commissie werd omarmd en sindsdien wordt er ingezet op een doorontwikkeling van BW.

Doorontwikkeling: inhoudelijk, organisatorisch en financieel
Naar aanleiding van het rapport wordt BW doorontwikkeld. Zo wordt de verantwoordelijkheid voor BW doorgedecentraliseerd van regio’s (centrumgemeenten) naar gemeenten. Er wordt gewerkt aan een nieuw financieel verdeelmodel voor BW en sinds 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor mensen die psychiatrische zorg nodig hebben. Ook treedt het woonplaatsbeginsel per 2024 in werking.

Waar te beginnen?
Gemeenten worden geconfronteerd met nieuwe taken en financiële veranderingen. Dit roept vragen op. Hoe geef je vorm aan de Norm voor Opdrachtgeverschap? Welke middelen heb je straks voorhanden? Hoe zorg je dat de wethouder en de gemeenteraad aangehaakt zijn? En hoe zorg je dat het lokale voorzieningenaanbod op orde is? Kortom, veel vragen te beantwoorden en de klok loopt. Waar te beginnen? Tijdens de lunchbox Beschermd Wonen in beeld gaan we in op de laatste ontwikkelingen en de vragen die gemeenten hebben te beantwoorden. We vertalen dit in een interactieve workshop naar de praktijk en bieden handige handvatten om hiermee in je gemeente aan de slag te gaan.

Wat krijg ik als ik de lunchbox bestel?
Nautus heeft veel kennis over beschermd wonen vanuit beleid, wetenschap en praktijk. In deze unieke workshop delen we onze kennis en ervaring vanuit de diverse regio’s en gemeenten waar we werken. In korte tijd vergroten we je kennis en verbreden we je inzichten. Voorafgaand aan de workshop inventariseren we je vragen en stemmen de workshop daarop af.

De workshop is gratis en wordt gegeven op locatie, bijvoorbeeld tijdens de lunch. In verband met de coronamaatregelen wordt deze workshop ook digitaal aangeboden. De workshop duurt 2 uur en is bedoeld voor ongeveer 8 personen.

Meer informatie over deze lunchbox?

Neem contact op met Inge Busschers. Zij vertelt je graag of deze interactieve workshop iets voor jullie is.

Mail Inge