Nautus Lunchbox

Veranderopgave inburgering: Gemeenten krijgen regie

Stel je woont al je hele leven gelukkig in een mooi land. Opeens valt alles uit elkaar. Je bent een vijand van de staat. Een ramp vernietigt je huis. Of je land wordt verscheurd door oorlog. Je hebt geen keuze, dus je vlucht. Je maakt de lange reis naar Europa en vraagt asiel aan in Nederland. Na 15 maanden in het AZC krijg je geweldig nieuws. Je mag blijven! Je wordt gekoppeld aan een gemeente. Na lang wachten kan je eindelijk aan de slag met je nieuwe leven en je nieuwe thuis. Je wilt meteen beginnen. Wat nu?

Nieuwe Wet Inburgering per 2021: snel aan de slag!
De huidige Wet Inburgering werkt niet goed. Zo blijkt uit de wetsevaluatie dat 23% van de inburgeraars het examen niet voltooit binnen de gestelde termijn. 89% van de statushouders heeft tweeëneenhalf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning nog geen werk (CBS). Het lukt statushouders niet om op eigen kracht snel de taal te leren. Daarbij staat in de wetsevaluatie dat het huidige stelsel vooral op het gebied van integratie en participatie te kort schiet. Dat moet anders. En dat vindt ook het kabinet. Vanaf 2021 krijgen gemeenten daarom weer de regie over inburgering.  

2021 lijkt nog best ver weg. Maar dat valt tegen. Het nieuwe stelsel vraagt niet alleen meer regie, maar ook meer inzet van gemeenten. Voor nieuwe en al gevestigde statushouders. Snel aan de slag dus. 

Regie krijgen betekent regie nemen
Dat betekent dat ook dat gemeenten moet weten wat er precies verandert, hoe de opgave er uitziet en welke partners een rol hebben. Gemeenten moeten een visie ontwikkelen over de ondersteuning van statushouders bij het opbouwen van een nieuw leven.  

In de nieuwe wet krijgen gemeenten de taak om vanuit de regierol de doorgaande lijn te organiseren. Die bestaat tenminste uit drie onderdelen: intake en Plan Inburgering & Participatie (PIP), de drie inburgeringsroutes en het financieel ontzorgen van statushouders. Dat betekent voor gemeenten een veel grotere rol dan zij nu hebben, maar uiteindelijk ook veel meer mogelijkheden om echt het verschil te maken. 

Wat biedt de Nautus Lunchbox Veranderopgave Inburgering?
In deze Nautus lunchbox vertellen we jou en je collegas wat er verandert en hoe je daarin de regie pakt. Dit alles doen we vanuit het perspectief van de statushouder. Zo krijg je een goed beeld van waar zij tegenaan lopen!   

De lunchbox is gratis en wordt gegeven op jouw locatie, bijvoorbeeld tijdens de lunch. De lunchbox duurt maximaal 2 uur en is bedoeld voor ongeveer 8 personen. 

Hoe kan ik de gratis Nautus lunchbox Veranderopgave Inburgering bestellen?
Om deze lunchbox te bestellen: mail of bel naar Fulco Kruisbrink (f.kruisbrink@nautus.nl/ 06-12726750).