Nautus lunchbox

Vergroot je impact: maak beleid praktijk

Deze maand hebben we weer nieuwe gemeenteraden gekozen. Ambitieuze wethouders en gedreven gemeenteraadsleden staan nu voor de uitdaging hun idealen te vertalen naar en vast te leggen in beleid. Geen eenvoudige opgave in een complex lokaal krachtenveld. Maar met plannen en beleid heeft gemeente in feite nog niets. De impact van beleid wordt pas zichtbaar als het werkt in de praktijk. Maar hoe doe je dat als strategisch- of beleidsadviseur? En hoe weet je nu dat het werkt? Vragen waar de Nautus Lunchbox Vergroot je impact: maak beleid praktijk een antwoord op geeft.

Doeltreffend beleid
Wat moet je praktisch doen om gewenste maatschappelijke effecten te realiseren? Op welke interventies zet je in? Welke subsidies verstrek je en wat koop je in? Waar start je projecten of programma’s voor op? En hoe zorg je dat je tussentijds kunt volgen dat alle activiteiten voldoende bijdragen aan je uiteindelijke doel? Een greep uit de vragen waar iedere beleidsadviseur regelmatig mee worstelt.

Vergroot je impact
In de Nautus Lunchbox Vergroot je impact: maak beleid praktijk gaan we aan de slag met deze vragen. We verkennen hoe jij abstracte opgaven vertaalt naar concrete activiteiten en prestaties. En hoe je die in lijn brengt met de logica van planning & control. Dat betekent doelstellingen vertalen naar concrete activiteiten en resultaten. En dit koppelen aan relevante en meetbare (prestatie-)indicatoren. Uitgangspunt is het leggen van heldere verbanden tussen dat wat je doet (instrumenten en activiteiten) en dat wat je wilt bereiken (doelen en maatschappelijke effecten). Op een manier die jou in staat stelt de realisatie van de doelen te volgen én achteraf je aannames over deze verbanden te toetsen en verantwoorden.

Nautus Lunchbox: een gratis workshop
Nautus heeft veel kennis verzameld over het ontwikkelen, implementeren, uitvoeren en evalueren van doeltreffend beleid. Vanuit wetenschap én de praktijk. Deze kennis hebben we gebundeld in een leuke, praktische én gratis workshop vol met concrete handvatten.

Wil jij de impact van jouw beleid vergroten door beleid daadwerkelijk te laten werken in de praktijk? Dan is de Nautus Lunchbox Vergroot je impact: maak beleid praktijk echt iets voor jou. Wij verzorgen de Nautus Lunchbox bij jou op locatie (bijvoorbeeld tijdens de lunch) of online in de vorm van een webinar voor een groep van ongeveer 8 personen.

Interesse of meer weten?

Neem dan contact op met Joost Strijtveen.

Mail Joost