29-03-2019

Meppel zet de behoefte van de inwoner voorop in haar participatiebeleid

Een grote groep mensen dreigt minder goed mee te komen met de ontwikkelingen in de maatschappij en de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. De gemeente Meppel wil bruggen slaan tussen deze groep en allerlei vormen van ondersteuning die de gemeente aanbiedt. Tegelijkertijd staat de gemeente voor financiële opgaven. Daartussen moet de gemeente een balans vinden.

Nautus ontwikkelt daarom een Koersdocument Participatie. De participatiebehoefte van de Meppelers is daarin het uitgangspunt. Het Koersdocument beschrijft welke groep inwoners van de gemeente Meppel een participatievraag heeft. Vanuit dit inzicht inventariseren we:  

  • welke vormen van gemeentelijke ondersteuning nodig zijn 
  • welke beleidskaders hierbij gelden 
  • wat dat van de huidige uitvoering vraagt. 

We zoomen daarbij in op de huidige samenwerking tussen partners in de keten van activering tot passend werk. We zoeken naar manieren om overlap in de dienstverlening te voorkomen en de verbindingen tussen de partners te versterken.   

Het Koersdocument wordt rond de zomer afgerond.