28-08-2018

Nautus Streetview

Nautus helpt gemeenten bij het doorvoeren van veranderingen binnen het sociaal domein. Maar wat merken inwoners en professionals daar precies van? In de rubriek Nautus Streetview zoeken wij dit uit. Dit keer de pilot Schuldenvrij uit Nieuwegein.

De gemeente Nieuwegein is eind vorig jaar gestart met de Pilot Schuldenvrij. Binnen deze pilot worden de werkmethodieken Krachtwerk en Mobility Mentoring aan elkaar verbonden. Met de nieuwe werkwijze verwacht de gemeente inwoners met geldproblemen effectiever te kunnen ondersteunen. De pilot is een onderdeel van een landelijke pilot van het Radboud MC die onderzoek doet naar de effectiviteit van de werkmethodieken.

Aan de pilot doen verschillende organisaties mee. Susanne is consulent schuldhulpverlening bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Ze vertelt meer over de pilot en haar ervaringen tot nu toe.

Susanne, je werkt mee aan de Pilot Schuldenvrij. Kan je daar wat meer over vertellen?

“Eind vorig jaar zijn we gestart met de pilot. Ik vond het toen nog heel ingewikkeld om te bepalen wat de pilot precies in hield. Op korte termijn moesten we getraind worden in een nieuwe werkmethodiek Krachtwerk. De cursus Krachtwerk was ontzettend goed. Inmiddels zijn we voor de zomer ook getraind in Mobility Mentoring. En zijn we de eerste inwoners aan het begeleiden via Krachtwerk. Na de zomer start de officiële pilot en gaan we inwoners begeleiden volgens beide werkmethodieken. Hierdoor denken we inwoners met geldproblemen beter te kunnen helpen.”

Wat houdt Krachtwerk precies in?

“Krachtwerk is een werkmethodiek die uitgaat van wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Dat vind ik ook het mooie aan Krachtwerk. Je gaat samen met de inwoner op zoek naar wat mensen al kunnen en probeert dat verder te ontwikkelen. Je ziet dat je hiermee een stuk meer bereikt. Mensen met geldproblemen zijn vaak heel erg negatief. Het is mooi om te zien dat je een heel ander gesprek hebt met inwoners en veel meer bereikt wanneer je het vraaggesprek op een andere manier start en uitgaat van de positieve dingen.”

Maar waarom dan ook Mobility Mentoring?

“Het mooie van Mobility Mentoring is dat je meer tools krijgt om Krachtwerk goed toe te passen. Je hebt Krachtwerk als basis nodig om met Mobility Mentoring te kunnen werken. Krachtwerk is echt een sterke methodiek die je handvatten geeft om bijvoorbeeld het gesprek te voeren met inwoners of gezamenlijk de brug naar zelfredzaamheid in te vullen.’’

En jullie zitten in een team?

“Ja, verschillende disciplines van verschillende organisatie zijn bij elkaar gebracht in één team. Bijvoorbeeld maatschappelijk werk, de sociaal raadslieden en consulenten bijzondere regelingen, inkomen en schuldhulpverlening. Deze samenwerking met ketenpartners is erg belangrijk. Dat proberen we normaal natuurlijk ook te doen, maar je komt er niet altijd doorheen. Het voordeel is nu dat je als team bij elkaar terecht kunt. Dat weet de inwoner ook. Tegelijkertijd is er voor de inwoner één casusregisseur. Je merkt dat hun dat veel rust geeft.”

Wat is volgens jou de meerwaarde van deze werkwijze?

“De insteek van de pilot vind ik super, omdat dit volgens mij op de lange termijn veel meer oplevert. Je kijkt naar wat een inwoner al kan en gaat van daaruit verder. Soms gaat dat snel en soms gaat dat met hele kleine stapjes. De tijdsdruk is er daarmee een beetje van af en dat is heel fijn. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de branchevereniging NVVK geven aan hoeveel tijd je ongeveer per stap en traject nodig hebt. Voor inwoners die alleen geldproblemen hebben werkt dat goed. Alleen, bij de meeste inwoners is zoveel meer aan de hand. Je moet dan meer investeren in het voortraject. Je kunt aan het einde van de rit wel een geslaagde schuldregeling hebben met een vinkje erachter. Maar dat heeft weinig zin als een inwoner niet de tools in handen heeft gekregen om het na drie jaar weer zelf te kunnen doen. En dat vind ik het mooie aan deze werkwijze, daarin krijgen de inwoners deze tools wel.”

Heb je hier ook voorbeelden van?

“Er is één klant die ik al een hele tijd onder mijn hoede heb, ook al voordat de pilot begon. Ik wist al dat ik hele kleine stapjes met haar moest maken, maar toch had ik vaak het idee dat het niet opschoot. Nu ik haar op een andere manier benader zie ik dat de kleine stapjes zin hebben. Ze zei laatst zelfs tegen mij dat ze blij is dat ze nu opener met mij kan zijn over haar voortgang. Ik heb het gevoel dat ze zich nu begrepen voelt en dat zij de stappen die wij maken ook goed kan bijbenen.”

Wat heb je de afgelopen periode vanuit de methodieken voor jezelf geleerd?

“Dat je op een hele andere manier vragen moet stellen. Veel meer vanuit je persoonlijkheid en nieuwsgierigheid. En je moet je over je gêne heen zetten. Geen enkele vraag is stom zolang je hem maar stelt zonder waardeoordeel en uit oprechte interesse. En onderzoeken wat een inwoner kan. Daar bereiken we uiteindelijk veel meer mee!”

Wie is Susanne?

Susanne is 52 jaar en werkt bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Zij is daar consulent schuldhulpverlenings. Daarvoor werkte zij bij de gemeente Utrecht en de gemeente Nieuwegein op de afdeling Terugvordering en Verhaal.

Als consulent schuldhulpverlening is ze betrokken bij verschillende projecten. Zo werkt ze mee aan het project VroegEropAf, een pilot met het sociaal team in IJsselstein en de pilot Vindplaats Schulden. Verder geeft ze een budgetcursus aan klanten van WIL. Voor de gemeente Nieuwegein werkt ze mee aan de Pilot Schuldenvrij.

Meer nieuws

Vrijheid en avontuur

Mensen ontmoeten en nieuwe ervaringen opdoen, geven mij energie. Het...
Zorgen over de zorg

Zorgen over de zorg

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) berichtte 28 juni jl. dat...

Red de mantelzorger!

Afgelopen week las ik in NRC een artikel met de...
Nautus Jubileum Festival

Prikkelend Nautus Jubileum Festival   

Eind juni vond ter gelegenheid van onze 15e verjaardag het...
Terug naar al ons nieuws