09-10-2018

Outreachteam Nieuwegein gestart

Per 1 oktober is de pilot outreachendwerken in Nieuwegein gestart. Professionals uit de stad kunnen bij het oureachteam terecht als zij zich zorgen maken om een inwoner, zonder dat de inwoner zelf een hulpvraag stelt.

Met deze pilot wordt een gat gedicht in de lokale ketensamenwerking rondom inwoners met verward gedrag. Het outreachteam wordt gevormd door een samenwerking van verschillende partijen, met expertise op het gebied van LVG en GGZ. Vanuit Nautus hebben we ons de afgelopen tijd ingezet voor de pilot outreachteam. Een mooi voorbeeld van het verbinden van expertise en ervaring opdoen in de praktijk!