11-10-2018

Praktijkpraat: Week tegen Eenzaamheid

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. In de Week tegen Eenzaamheid – van donderdag 27 september tot en met zaterdag 6 oktober – werd er landelijk aandacht gegeven aan dit probleem. We spraken erover met wethouder Peter van Bergen van de gemeente Dronten.

In maart presenteerde minister Hugo de Jonge het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Het is één van de drie onderdelen van het Pact voor de Ouderenzorg. Met dat programma wil de minister eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. Hij geeft de gemeenten daarin een belangrijke rol: “Elke gemeente zou een coalitie tegen eenzaamheid kunnen en moeten vormen.”

Volgens minister De Jonge (VWS) is eenzaamheid een groot probleem. Bent u dat met hem eens?

“Ja, dat ben ik met hem eens. Sterker nog, ik zie de bestrijding van eenzaamheid als één van de belangrijkste opgaves voor de komende periode in het sociaal domein. Daarbij denk ik overigens niet alleen aan ouderen, maar ook aan jongeren en volwassenen.”

De minister roept gemeenten op om lokaal coalities te vormen tegen eenzaamheid. Gelooft u in die aanpak?

“Jazeker. En niet alleen in de aanpak van eenzaamheid. In Dronten hebben we met onze partners een maatschappelijke agenda opgesteld. De thema’s die we daarin benoemen, pakken we in gezamenlijkheid op met ons maatschappelijk middenveld.”

En de bestrijding van eenzaamheid is onderdeel van die maatschappelijke agenda?

“Ja, dat klopt. Dit voorjaar zijn we overigens al gestart met een pilot. Hierbij gaan coaches en vrijwilligers mee met de huishoudelijke hulp. Ze praten met mensen over activiteiten in de buurt. Door mensen te wijzen op initiatieven in de buurt, hopen we ze een netwerk te geven en gaan we eenzaamheid tegen.”

Vorige week was het de Week tegen Eenzaamheid. Deed u deze week nog iets tegen eenzaamheid?

“Afgelopen woensdag 26 september ontving ik in dit kader de activiteitenagenda van de leden van OpenJeHart en Mantelkring. Ik heb daar gewezen op het belang van de Week tegen Eenzaamheid maar ook dat eenzaamheidsbestrijding het hele jaar door aandacht verdient. We willen als gemeente Dronten een inclusieve gemeente zijn, een samenleving waarin alle mensen meetellen en kunnen meedoen. Samen optrekken tegen eenzaamheid is hierbij noodzakelijk.”

Deel uw ervaringen!

Joost Cornielje is benieuwd naar de aanpak in uw gemeente. Mail hem om uw ervaringen te delen.

mail Joost