Een uitvoeringsorganisatie en heel veel uitdagingen

Vanaf 1 januari 2018 is de uitvoeringsorganisatie Meerinzicht gestart. Deze organisatie voert de Participatiewet, WMO en Jeugdwet uit voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Een compleet nieuwe organisatie waar Nautus met trots aan meebouwt. Gericht op de best mogelijke dienstverlening voor inwoners.

Nauturiaan Nicky vervult de rol van business controller in deze samenwerking. Zo is onder zijn hoede onder andere de p&c-cyclus ingericht en uitgevoerd, de begroting opgesteld en is de financiƫle administratie ontwikkeld. Met deze kennis wordt het management van Meerinzicht geadviseerd en in staat gesteld om (financieel) strategische besluiten te nemen.

Van 3 naar 1 of hoe minder beter is

De Participatiewet, WMO en Jeugdwet werden voor 1 januari 2018 uitgevoerd door drie verschillende organisaties. Nu is Meerinzicht als nieuwe organisatie verantwoordelijk. Met als gevolg de noodzakelijke samenwerking van verschillende mensen, systemen en processen. De uitdaging binnen nieuwe organisaties van deze omvang? Het realiseren van verandering.

Onze aanpak is gericht op een herkenbare, eenduidige uitstraling van Meerinzicht. Dat betekent processen beschrijven en systemen hierop aan laten sluiten en implementeren.

Dat doen we uiteraard niet alleen maar samen met de medewerkers van Meerinzicht. De schouders eronder met als doel de allerbeste dienstverlening voor inwoners. Die verliezen we nooit uit het oog…

Meer weten over dit project?

Nicky vertelt je er graag meer over.

Stuur een email