Unieke aanpak personen met verward gedrag in Noordoostpolder

Hoe om te gaan met personen die verward gedrag vertonen is een vraag van alle tijden. Door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg met een toename van overlastgevende incidenten als gevolg, is die vraag nu een stuk urgenter geworden. In de gemeente Noordoostpolder pakken ze het voortvarend aan. Met elkaar.

De gemeente Noordoostpolder wil samen met de andere gemeenten in Flevoland dat er betere opvang, zorg en ondersteuning komt voor mensen die verward gedrag vertonen. Hoe hoe pak je dit aan als gemeente? Op basis van de negen bouwstenen van het landelijke schakelteam kreeg Julius Terpstra van Nautus de opdracht te komen tot een lokale aanpak voor de Noordoostpolder.

Oog voor elkaar

Verward gedrag van mensen kan ook voor de omgeving voor overlast en onveilige gevoelens zorgen. Lang niet altijd is iedereen in de buurt op de hoogte van bepaalde situaties. Prioriteit in de aanpak binnen de Noordoostpolder is vroege signalering met aandacht voor elkaar. Het delen van informatie kan een hoop onrust wegnemen. Dit doet de gemeente samen met de wijkteams, zorgaanbieders, politie en welzijnswerk. Doel is om informatie te delen en signalen eerder op te pakken én mensen eerder en beter in zorg te nemen.

Juist het gezamenlijke gevoel van urgentie heeft tot een stevige aanpak geleid, waar zowel inwoners als cliënten iets aan hebben.
Julius Terpstra, adviseur bij Nautus

De juiste zorg op het juiste moment

Door meer informatie te delen wordt het te vroeg opschalen van zorg voorkomen. Soms is opschalen en het inzetten van zwaardere zorg toch nodig. Als de situatie daar om vraagt moet de juiste zorg voor handen zijn. Daarom is in de Noordoostpolder de crisiskaart geïntroduceerd. Een kaart met persoonlijke en medische informatie. Op deze manier kunnen hulpverleners die als eerste ter plaatse zijn snel handelen.

Altijd plek

In de Noordoostpolder zijn daarnaast noodbedden voor handen waarop iemand die verward gedrag vertoond onder begeleiding tot rust kan komen. Voor de extreme gevallen (bijv. zware psychose) zijn in samenwerking met de GGD Flevoland  afspraken gemaakt over het vervoer richting een psychiatrische kliniek in Almere. In het verleden vervoerde de politie deze cliënten nog wel eens. Inmiddels is iedereen het er over eens dat dit geen tak van de politie is.

De aanpak van de gemeente Noordoostpolder

  • Op basis van 9 bouwstenen landelijk schakelteam
  • Vroege signalering met aandacht voor alle betrokkenen
  • Delen van informatie
  • Introductie ‘crisiskaart’
  • Beschikbaarheid noodbedden
  • GGD vervoert zware gevallen
  • Terugkoppeling vervolgzorgtraject aan betrokkenen

Als er naar aanleiding van incidenten een (vervolg) zorgtraject voor cliënten wordt gestart, worden de ontwikkelingen altijd teruggekoppeld aan de betrokken partners in de gemeente. Door het delen van deze informatie is iedereen op de hoogte en is de kans dat iemand voor verassingen komt te staan kleiner.

Sluitende aanpak is sleutel tot succes

Er is op dit moment veel landelijke aandacht voor de aanpak van verwarde personen. Vanuit het ministerie zijn er veel handvatten en suggesties gedeeld hoe gemeenten kunnen komen tot een goede aanpak. Elke gemeente is echter weer anders en om te komen tot succesvolle implementatie vraagt een unieke aanpak.

Julius vertelt je graag meer over deze unieke aanpak!

Neem gerust contact op via email of per telefoon (06 57047107)

Stuur een email