14-09-2018

Strategie Sociaal Domein 2018: Dronten denkt én doet

Ruim drie jaar geleden ging de gemeente Dronten van start met de uitvoering van nieuwe taken in het sociaal domein. Met een dynamisch evaluatieproces zocht de gemeente naar aandachtspunten, verbetering en verbreding voor de toekomst. De uitkomst van deze evaluatie is de basis van een nieuwe Strategie Sociaal Domein. Die samen met ons in het najaar van 2018 wordt geformuleerd en vertaald in vijf themaplannen.

 Een grondige evaluatie in drie stappen

Het evaluatieproces bestaat uit drie fasen. De eerste twee fases zijn afgerond en bestonden uit een ambtelijke zelfevaluatie van de transities en de Dronter Koers, gevolgd door een second opinion door een onafhankelijk bureau. De derde en laatste fase van het evaluatieproces gaat nu in: de doorontwikkeling voor de nieuwe beleidsperiode. Het vertrekpunt hiervoor ligt in de resultaten van de eerste twee fasen, de in 2017 opgestelde maatschappelijke agenda, het in juni door de raad vast te stellen financiële scenario en het nieuwe coalitieakkoord.

Next up: strategie & uitvoering

Dronten wil in de derde fase een Strategie Sociaal Domein en vijf themaplannen voor de

periode 2019 – 2022 opstellen. Nautus ondersteunt de gemeente daarbij. De strategie beschrijft hoe de gemeente de doelen van de maatschappelijke agenda slim, innovatief en effectief, binnen de financiële kaders vormgeeft. De vijf themaplannen geven vervolgens aan hoe de diverse prestatieafspraken per thema worden behaald en wat daarvoor wordt gedaan. Het financiële scenario dat de gemeenteraad in juni vaststelde is kaderstellend voor de uitwerking van beleid en financiën op de vijf thema’s. Kortom, er is genoeg te doen!

Meer weten over dit project?

Joost Cornielje vertelt je er graag meer over.

Mail Joost