Hoe gemeenten zzp’ers helpen met TOZO

De crisis die veroorzaakt wordt door het coronavirus raast door ons land en raakt vele sectoren in het economisch hart. Het CPB voorspelt voor 2020 een krimp van de economie. Deze krimp raakt nu al Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’ers). Recent stelde het Rijk een maatregelenpakket samen om zzp’ers te ondersteunen. Voor het helpen van zzp’ers met behulp van dit pakket, zijn gemeenten aan zet. Hoe zorg je er als gemeente voor dat deze maatregelen goed worden uitgevoerd?

Voedselbanken onder druk tijdens coronacrisis

De komende periode beantwoordt Nautus vragen van gemeenten over de effecten van het coronavirus voor inwoners, ondernemers en organisaties. Vandaag in de Q&A: Tegen welke problemen lopen voedselbanken aan en wat kan de gemeente doen om te helpen? 

5 tips om het eenzaamheidsvirus aan te pakken

Koning Willem-Alexander omschreef het treffend: “het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”. Eenzaamheid is een onderwerp waar gemeenten al langer mee bezig zijn, maar nu is het actueler dan ooit. Inwoners, medewerkers en bestuurders: voor alle inwoners van Nederland geldt het uitdrukkelijke verzoek om zoveel als mogelijk thuis te zijn en de sociale contacten drastisch te beperken. Maar hoe zorg je er als gemeente én als mens voor dat het eenzaamheidsvirus niet nog meer om zich heen gaat grijpen in deze gekke tijden? Nautus denkt mee!

Onze lunchboxen vanaf nu digitaal thuisbezorgd

We werken in de meest uiteenlopende gemeenten. De kennis die we opdoen delen we graag met je. Dat doen we normaal gesproken met een lunchbox op locatie. Dat gaat nu helaas tijdelijk niet. Daarom bezorgen we vanaf nu onze lunchboxen digitaal thuis.

5 tips die gemeenten door de Corona-storm loodsen

De effecten van het Corona-virus (en de maatregelen om het virus in te dammen) razen door het land. Net als de Rijksoverheid, moeten ook gemeenten, als meest nabije overheid, alle zeilen bijzetten om inwoners, ondernemers en instellingen te informeren en de nadelige effecten zoveel mogelijk te dempen. Vijf belangrijke tips voor een effectieve aanpak.

COVID-19

Door het coronavirus (COVID-19) zien we ons allemaal geconfronteerd met ongekende maatregelen. Ook gemeenten staan voor nieuwe opgaven en uitdagingen.