19-07-2018

Wsw statistiek jaarrapport 2017

Wekelijks verschijnen er tal van rapporten met nieuwe cijfers over ontwikkelingen in het sociaal domein. Elke maand nemen wij één van deze rapporten onder de loep en lichten we de belangrijkste cijfers toe in. Deze keer het Wsw statistiek jaarrapport 2017 van Panteia. Dit rapport beschrijft de volume- en realisatiecijfers binnen de Wsw.

Welke ontwikkelingen zien we binnen de Wsw?
Sinds 2014 zien we het aantal Wsw-werknemers ieder jaar dalen. Dat komt doordat er sinds 1 januari 2015 geen nieuwe instroom in de Wsw meer mogelijk is. De daling van het aantal Wsw-werknemers is jaarlijks zo’n 1.000 personen. Deze trend zien we ook voor het aantal dienstbetrekkingen binnen de Wsw. Tussen de jaren 2009 en 2014 was het aantal Wsw-werknemers aan het einde van ieder jaar nog stabiel tussen de 102.000 en 103.000 personen. Sinds 2014 neemt dit aantal af.

Hoe ziet de Wsw-doelgroep eruit?

Belangrijke kenmerken van de Wsw-doelgroep zijn:

  • 72% van de gehele groep is ouder dan 45 jaar. De gemiddelde leeftijd is 49,3 jaar.
  • 28% van de mensen heeft een lichamelijke beperking, 37% een verstandelijke beperking en 32% heeft een psychische beperking.
  • 16% van de Wsw-werknemers heeft een ernstige arbeidshandicap. Bij het overige deel (84%) is sprake van een matige arbeidshandicap.

Hoeveel herindicaties Wsw zijn er afgegeven?
In 2017 zijn er in totaal 14.486 herindicatiebesluiten genomen. We zien dat het aantal herindicatiebesluiten de afgelopen jaren (vanaf 2014) stabiel is gebleven. Toch is er in 2017 een kleine toename te zien. Deze toename van 2,1% ten opzichte van 2016 wordt deels veroorzaakt door een groep Wsw-werknemers mensen die nog niet geplaatst zij en een herindicatiebesluit kregen nadat de eerdere herindicatietermijn was verlopen.

In 2014 is een grote daling (bijna 30%) van het aantal herindicatiebesluiten te zien. De reden hiervan is de invoering van de Participatiewet.

Wat betekenen de cijfers?

  • Doordat er geen nieuwe Wsw-instroom meer is, krimpen de SW-bedrijven. Dit stelt gemeenten voor strategische keuzes, bijvoorbeeld het SW-bedrijf afbouwen, privatiseren of andere taken bij het SW-bedrijf beleggen.
  • De samenstelling van het personeel verandert. Het aandeel van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt groter omdat het aandeel van mensen van vóór 1998 steeds kleiner wordt. In algemene zin had deze groep meer arbeidsvermogen dan de groep die later is ingestroomd.
  • De dichtheid van het aantal Wsw-werknemers is het hoogst in het oosten van het land. De effecten in termen van volumedaling, werkloosheid en financiën zijn in deze regio daarom het grootst.

Bron: Wsw statistiek jaarrapport 2017, Panteia juni 2018.

Meer nieuws

Brabantse gezelligheid bij Nautus

Larissa startte op 1 mei als junior adviseur bij Nautus....

Red de mantelzorger!

Afgelopen week las ik in NRC een artikel met de...
Zorgen over de zorg

Zorgen over de zorg

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) berichtte 28 juni jl. dat...
Nautus Jubileum Festival

Prikkelend Nautus Jubileum Festival   

Eind juni vond ter gelegenheid van onze 15e verjaardag het...
Terug naar al ons nieuws