Kwaliteit.

Wij willen hoog gewaardeerd worden door onze opdrachtgevers, onszelf continu verbeteren en een inspiratie zijn voor anderen.

Kwaliteit en partnerschap

Sinds onze oprichting in 2004 werken wij aan het opbouwen van een goed netwerk in het gemeentelijk domein, door te focussen op kwaliteit van de geleverde adviezen en het realiseren van gewenste resultaten.

Dit kwaliteitsstreven heeft ertoe geleid dat we langdurig partnerschap hebben ontwikkeld met veel gemeentelijke opdrachtgevers. De tevredenheid over de kwaliteit, betrokkenheid, creativiteit en deskundigheid van onze adviseurs en de tevredenheid over de uitvoering van onze opdrachten en de gerealiseerde verandering zijn groot. Iedere dag werken wij eraan deze tevredenheid groot te houden, door onszelf continu te verbeteren en anderen te inspireren.

Deze kwaliteitsbasis heeft ertoe geleid dat Nautus is uitgegroeid tot een vaste en betrouwbare partner voor gemeenten in de aanpak van sociale vraagstukken Om de hoge kwaliteitsstandaard van onze dienstverlening blijvend te borgen, werken wij op basis van een samenhangend geheel van afspraken, werkwijzen en methodieken gebaseerd op de eisen en normen van NEN 4400-1, ISO 26000:2010 en ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is dé norm voor kwaliteit. Het is een wereldwijd erkende maatstaf, die laat zien dat onze diensten de kwaliteit hebben die klanten van ons verwachten. Nautus is sinds 2021 gecertificeerd.

ISO 26000:2010

Wij hechten aan een duurzame bedrijfsvoering en maken dit concreet door in de dagelijkse praktijk de principes en -richtlijnen van ISO 26000:2010 toe te passen. Nautus heeft sinds 2020 een zelfverklaring MVO en sinds 2021 een CIIO verklaring.

 

NEN 4400-1

NEN 4400-1 is dé norm voor betrouwbaarheid. Het beschrijft aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen om aantoonbaar hun ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven. Nautus is sinds 2021 gecertificeerd.

Lid van de ROA

Ons partnerschap met de Raad van Organisatieadviesbureaus is een feit! De Raad staat voor een kwalitatief hoogwaardige organisatieadviesbranche in Nederland. En we zijn er trots op om daar deel van uit te maken.

Erkend leerbedrijf

Trots zijn we op de erkenning als leerbedrijf voor de mbo-opleiding Office & Management Support Specialist. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) geeft ons nu de mogelijkheid mbo-studenten op te leiden in de beroepspraktijk.

Wij sturen actief op realisatie van overeengekomen kwaliteit en resultaten binnen opdrachten. Al onze adviseurs en projectleiders zijn getraind in projectmatig creëren, communicatie en adviesvaardigheden. Zij ontwikkelen wekelijks tijdens de Nautus Vrijdag hun kennis en vaardigheden middels kennissessies, intervisie, coaching en zelfstudie. Ook zetten wij structureel intercollegiale consultatie in om de kwaliteit van (deel)resultaten te toetsen en verbeteren.

Onze kijk op kwaliteit?

Benieuwd naar onze kijk op kwaliteit? Neem dan gerust contact op met Peter. Hij vertelt je er graag meer over.

Mail Peter