Maatschappelijk verantwoord.

Bij Nautus hechten we aan een duurzame bedrijfsvoering, met respect en aandacht voor mens, milieu en maatschappij.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Nautus hechten we aan een duurzame bedrijfsvoering, met respect en aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Dit doen wij door de ISO-26000:2010-principes en -richtlijnen zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk toe te passen en de borging ervan periodiek te toetsen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet iets voor de bühne. Wij nemen dit serieus. Daarom streven wij ernaar om ons jaarlijks te verbeteren op basis van de NEN-ISO 26000:2010 richtlijnen.

MVO Zelfverklaring

Om deze reden hebben wij in 2020 een MVO zelfverklaring opgesteld. Met deze zelfverklaring (en de daarbij behorende referentiematrix en prioriteitenmatrix) geven wij een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende gebieden:

  • onderscheiden en toepassen van de zeven principes van MVO;
  • identificeren en betrekken van stakeholders;
  • de zeven MVO kenthema’s en de 37 MVO-onderwerpen;
  • integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

Certificering CIIO

Wij zijn trots op de zelfverklaring, maar beseffen ook dat het uiteindelijk aankomt op de feitelijk  keuzes en afwegingen die wij  maken in lijn met onze waarden creativiteit, betrokkenheid en veranderkracht. Daarom hebben wij in 2021 CIIO gevraagd onze ambities en ons handelen kritisch onder de loep te nemen aan de hand van de CIIO Maatstaf MVO. Het oordeel van CIIO was positief en met de aanbevelingen zijn wij direct aan de slag gegaan om ons verder te verbeteren en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nog een beetje beter te nemen.

MVO jaarverslag

Benieuwd naar wat wij concreet doen? Neem contact met ons op of lees het meest recente MVO jaarverslag.

Meer weten over Nautus en MVO?

Neem contact op met Joost en hij vertelt je er graag meer over.

Mail Joost