Maatschappelijk verantwoord.

Bij Nautus hechten we aan een duurzame bedrijfsvoering, met respect en aandacht voor mens, milieu en maatschappij.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Nautus hechten we aan een duurzame bedrijfsvoering, met respect en aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Dit doen wij door de ISO-26000:2010-principes en -richtlijnen zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk toe te passen en de borging ervan periodiek te toetsen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet iets voor de bühne. Wij nemen dit serieus. Daarom streven wij ernaar om ons jaarlijks te verbeteren op basis van de NEN-ISO 26000:2010 richtlijnen.

Om deze reden hebben wij in 2020 een MVO zelfverklaring opgesteld. Met deze zelfverklaring (en de daarbij behorende referentiematrix en prioriteitenmatrix) geven wij een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende gebieden:

  • onderscheiden en toepassen van de zeven principes van MVO;
  • identificeren en betrekken van stakeholders;
  • de zeven MVO kenthema’s en de 37 MVO-onderwerpen;
  • integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

Wij zijn trots op deze zelfverklaring, maar beseffen ook dat het uiteindelijk aankomt op de keuzes en afwegingen die wij dagelijks maken in lijn met onze waarden creativiteit, betrokkenheid en veranderkracht. Daarom stellen wij jaarlijks een MVO jaarverslag op en zullen wij de zelfverklaring ieder jaar herzien, met als doel om ieder jaar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid weer een beetje beter te nemen.

Meer weten over Nautus en MVO?

Neem contact op met Joost en hij vertelt je er graag meer over.

Mail Joost