Aan de slag met GALA en IZA

Dat is wat iedere gemeente voor 31 december 2023 moet doen. De twee akkoorden, GALA en IZA, brengen veel werk met zich mee en het doel is om die twee goed aan elkaar te koppelen zodat ze elkaar versterken. Ook Nijmegen heeft de SPUK aangevraagd en onze Nauturiaan Bente van Logtestijn is gevraagd om als procesbegeleider voor de gemeente deze klus te klaren. Bente was al een bekende in Nijmegen want onlangs rondde zij haar klus als beleidsadviseur Ouderen af. Aan Bente de vraag wat zij tegenkomt en hoe ze tot nu toe te werk gaat.

Er gaat echt iets veranderen
Hoe je begint? Bente: “Ik zie het niet als twee losse bewegingen en ik ben er vooral om de twee trajecten te verbinden en elkaar te laten versterken. Dat is mijn rol als procesbegeleider. En omdat er zoveel ligt en er geleidelijk meer informatie beschikbaar komt, moet je het lef hebben om de eerste stap te zetten. Dat maakt het voor mij ook zo leuk om te doen. Ik merk ook dat er in de samenleving iets moet veranderen in de manier hoe we met zorg omgaan. We kunnen niet wachten. Deze beweging biedt voor gemeenten kansen om toe te werken naar een gezondere generatie in 2040.  

Hiervoor is samenwerking noodzakelijk: zowel binnen de gemeentelijke beleidsdomeinen en tussen lokale uitvoeringspartners, als met regiogemeenten. De versterking bij elkaar zoeken en gebruik maken van de initiatieven en structuren die er al zijn. Er gebeurt al heel veel, laten we daar ook vooral mee doorgaan. En laten we goed kijken naar waar we nog dingen missen en daarop inzetten.”  

Ze vervolgt: “De stappen die ik zet, lijken nu nog klein, maar ik krijg een steeds beter beeld bij het proces en wat er nodig is om tot resultaat te komen. Ik ben nu bezig met een verkenning van wat er verwacht wordt en wat we al doen, ter voorbereiding op het plan van aanpak voor het GALA. Net als preventie is dat wat onzichtbaar werk, maar ik weet zeker dat we juist daarna terrein gaan winnen. Daarnaast zijn we in de regio aan de slag met het opstellen van het regiobeeld. Uiteindelijk werk ik toe naar een plan van aanpak voor het GALA en een regioplan voor het IZA. Daar komt een hoop bij kijken, maar dat is mijn opdracht.”  

Gebruikmaken van kennis vanuit meerdere opdrachten
Bente: “De trajecten rondom GALA en IZA spelen nu in alle gemeenten en overal is men bezig met plannen maken en het proces uitvogelen. En zo komt het dat collega-Nauturianen elkaar ook weten te vinden. Ook in opdrachten bij andere gemeenten is het GALA en het IZA een belangrijk onderdeel van onze opdracht en we weten elkaar te vinden voor inhoudelijke vragen en vragen over het proces. Voor mij een win-win want natuurlijk heeft ieder gemeente zijn eigen proces maar het helpt enorm om van elkaar te leren. Dat geeft ook veel energie! Het is een zoektocht voor gemeenten met wat ze al doen, waar ze nog onderdelen missen en waar ze op in willen zetten. Een interessante zoektocht maar wel eentje waar haast achter zit.”  

Wil jouw gemeente meer weten over GALA/IZA? Zoek je een projectleider of beleidsadviseur die zijn tanden zet in GALA/IZA binnen jouw gemeente? Neem dan contact op met Joost Cornielje, j.cornielje@nautus.nl of Kosha Schipper, k.schipper@nautus.nl. 

Een korte uitleg: Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn twee landelijke akkoorden waarin de beweging wordt gemaakt van zorg naar preventie. Het geld dat gemeenten voor preventie ontvingen, wordt vanaf nu door de afspraken in het Gezond en Actief Leven-akkoord gebundeld in één uitkering (SPUK). En het geld is nu ook geoormerkt voor preventie. Zo hoeft geld voor preventie niet te concurreren met het geld voor de verlichting van de fietspaden in de gemeente.  

SPUK is specifieke uitkering en wordt voor meerdere onderdelen binnen de gemeente gebruikt.  

Meer weten?

Mocht je vragen hebben over de aanpak van GALA en IZA in Nijmegen? Mail Bente van Logtestijn. Zoek je een projectleider om deze klus bij jou in de gemeente te begeleiden? Neem contact op met Joost Cornielje, j.cornielje@nautus.nl of Kosha Schipper, k.schipper@nautus.nl.

Mail Bente