29-05-2019

Grip op het zorglandschap door data-gedreven beleid

Op 16 mei organiseerde Nautus samen met Annual Insight de kennismiddag “Grip op het Zorglandschap”. Centraal thema was hoe data-gedreven sturing en effectieve beleidsontwikkeling als combinatie ingezet kunnen worden om zo de grip op het zorglandschap te vergroten. We kijken terug op een geslaagde middag waar veel kennis en ervaringen zijn uitgewisseld.

Uitdaging van transformatie wordt breed gevoeld
Belangrijke observatie na afloop van de kennismiddag is dat we de uitdaging van de transformatie allemaal voelen, maar dat die per gemeente sterk verschilt. Ongeacht waar je staat, data-gedreven beleid biedt belangrijke kansen om de grip op het zorglandschap te vergroten.

Zet de volgende stap
Vanuit Nautus en Annual Insight delen we onze inzichten op kennismiddagen. We gaan nog een stap verder door die kennisdeling meer op maat aan te bieden. Daarin ondersteunen wij met de quickscan Grip op het Zorglandschap.

Quickscan Grip op het Zorglandschap
Wil je weten waar jouw gemeente staat als het gaat om data-gedreven beleidsontwikkeling? En wil je concrete handvaten om naar een hoger niveau van data-gedreven sturing te komen? De quick scan die Annual Insight en Nautus uitvoeren biedt dit en is bovendien kosteloos. Het vraagt enkel een beperkte tijdsinvestering vanuit jouw organisatie. Op basis hiervan stellen wij samen met Nautus/Annual Insight een eerste analyse en een beknopt advies op voor het vervolg. Deze delen we vervolgens in een interactieve bijeenkomst.

Geïnteresseerd in de quickscan?

Maak een afspraak met Stuart Weir.

Mail Stuart