19-03-2020

5 tips die gemeenten door de Corona-storm loodsen

De effecten van het Corona-virus (en de maatregelen om het virus in te dammen) razen door het land. Net als de Rijksoverheid, moeten ook gemeenten, als meest nabije overheid, alle zeilen bijzetten om inwoners, ondernemers en instellingen te informeren en de nadelige effecten zoveel mogelijk te dempen. Vijf belangrijke tips voor een effectieve aanpak.

TIP 1 – Toon leiderschap
Leiderschap is cruciaal in deze moeilijke tijden. Sta het leiderschap van de Rijksoverheid niet in de weg, maar vul aan en vul in waar de gemeente een rol heeft. Draag uit dat je er bent voor alle inwoners, bedrijven en instellingen die worden getroffen. Toon empathie en communiceer over de maatregelen die je neemt, hoe moeilijk ze soms ook zijn. Maak duidelijk wat er geregeld is. En laat zien wat er in ontwikkeling is. Realiseer je dat je met beperkte informatie toch besluiten moet nemen. En geef steun, veel steun, aan de mensen die je maatregelen moeten uitvoeren, binnen en buiten het gemeentehuis.

TIP 2 – Richt je stuur in en werk parallel
Versnel het tempo van de besluitvorming en alle voorbereidingen daarop. Laat beslissers dagelijks bij elkaar komen om knopen door te hakken. Mobiliseer de mensen die overzicht hebben over de uiteenlopende taken van de gemeente. Van burgerzaken tot sociale dienst. En van maatschappelijke opvang tot economische zaken. Breng in kaart: wat zijn de maatschappelijke risico’s binnen iedere taak op korte en langere termijn? Welke maatregelen passen daarbij? Wat is ervoor nodig om die maatregelen uit te voeren?

TIP 3 – Communiceer en benut wat er is
Vergeet niet: veel inwoners en bedrijven weten niet wat er al is, omdat ze nu voor het eerst ondersteuning nodig hebben. Communiceer dus niet alleen over nieuwe maatregelen, maar laat vooral ook zien wat er al is. Zorg dat het KCC en de website goed bereikbaar zijn. Benut de structuren en de professionals die al in positie zijn en die weten wat ze moeten doen. Geef ze steun, middelen en handelingsruimte en help bij het inzetbaar houden van professionals op de werkvloer, ook buiten het gemeentehuis. En stel eventuele discussies over contracten en betalingen uit tot later.

TIP 4 – Geef extra aandacht aan de meest kwetsbaren
Er gebeurt al heel veel vanuit de Rijksoverheid. En de gemeente heeft voor de uitvoering van enkele van die landelijke maatregelen een belangrijke rol. Maar de gemeente heeft ook een zelfstandige verantwoordelijkheid. De gemeente is de meest nabije overheid voor de meest kwetsbare inwoners. Denk aan ouderen, mensen met een beperking of ziekte, aan mensen zonder dak boven hun hoofd. Denk aan wat het voor hen betekent als alle sociale contacten, de mantelzorg en de zorg en ondersteuning thuis of op locatie wegvallen. Of aan de mensen die in hoog tempo in financiële problemen komen en daar zelf niet uitkomen. Verplaats je in hen en kom met maatregelen die snel werken.

TIP 5 – Doe het samen
Het zijn moeilijke tijden en dat realiseert iedereen zich. Nog meer dan in normale omstandigheden zijn mensen bereid om een stap extra te doen en te helpen. Sta die bereidheid niet in de weg, maar waardeer deze initiatieven, zorg voor openingen, help bij het voorkomen van nieuwe risico’s, laat netwerken functioneren, biedt middelen en faciliteiten. Sta in contact met organisaties van vrijwilligers, luister naar hun signalen en draag bij.

Tot slot
We dragen allemaal ons steentje bij. En met vereende krachten gaat het ons lukken. Blijf applaudisseren voor de mensen die het doen, als vrijwilliger of professional. En stel hen in staat om te doen wat nodig is. Doe vanuit jouw positie wat je kunt om dat mogelijk te maken. Zorg daarvoor. En voor elkaar. Dan komt het goed.

Meer tips om door de coronacrisis te komen

5 tips om het eenzaamheidsvirus aan te pakken

Koning Willem-Alexander omschreef het treffend: “het coronavirus kunnen wij niet...

Schuldhulpverlening op afstand: hoe werkt dat?

 Vanwege de corona-maatregelen komen schuldhulptrajecten in gevaar omdat fysiek contact...

Coronacrisis raakt werkgelegenheid kwetsbare groepen

Het coronavirus zorgt niet alleen voor een gezondheidscrisis, maar raakt...

Hoe gemeenten zzp’ers helpen met TOZO

De crisis die veroorzaakt wordt door het coronavirus raast door...

Even geen Corona-bericht

Zijn er nog berichten die niet over Corona gaan? Gisteren...

Voedselbanken onder druk tijdens coronacrisis

De komende periode beantwoordt Nautus vragen van gemeenten over de...

Maak een creatieve match bij corona-uitdagingen!

De coronacrisis stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen. Maar met een...

Maatschappelijk opvang tijdens een maatschappelijke crisis

Dak- en thuislozen zijn mobiel, hebben meestal een lagere weerstand...
Lees meer