30-03-2021

Als stagiair aan de slag bij Nautus

Op 1 februari was het zover, mijn eerste stagedag bij Nautus. Geen online colleges, werkgroepen en tentamens meer, maar tijd voor een nieuwe uitdaging in de praktijk!

In tijden van corona was het niet vanzelfsprekend om een stageplek te vinden. Op een uitdagende en leerzame plek terechtkomen leek haast onmogelijk, tot ik een kijkje nam op de website van Nautus. Een adviesbureau dat zich bezighoudt met complexe sociale vraagstukken, daar werd de maatschappelijk betrokken socioloog in mij zeker enthousiast van! Tijdens de eerste kennismaking viel mij meteen iets op; Nautus kenmerkt zich door betrokkenheid en een open sfeer. In de twee maanden dat ik hier aan de slag ben is dat alleen maar bevestigd.

Een combinatie van zowel het schrijven van mijn scriptie…
Tijdens mijn stage houd ik mij voornamelijk bezig met mijn masterscriptie. Mijn onderzoek richt zich op de onbedoelde gevolgen van diversiteitsinitiatieven. Tegenwoordig vaak het onderwerp van de dag, maar voldoende kennis hierover ontbreekt nog. Anoniem solliciteren, quota en diversiteitsstatements; organisaties zetten zich vaak in om de achtergestelde positie van minderheden te verbeteren en een betere afspiegeling van de samenleving te zijn. Het doel van een inclusieve arbeidsmarkt lijkt echter niet altijd haalbaar. Door de focus te leggen op hen voor wie die initiatieven bedoeld zijn, streef ik ernaar hier meer inzicht in te krijgen. Hoe kijken minderheden naar hun eigen bekwaamheid en beïnvloeden diversiteitsinitiatieven hun geloof in eigen kunnen? Dat zijn vragen waar ik mij nu mee bezig hou.

…als volwaardig meedraaien in het team
Hoewel ik mij graag verdiep in mijn scriptie onderwerp, is een stage bij Nautus gelukkig veel meer dan alleen aan je scriptie werken. Al vanaf de eerste dag werd ik betrokken en open ontvangen door mijn teamgenoten. Zo mocht ik meekijken bij verschillende overleggen, een teamoverleg organiseren, meedenken over diversiteit en inclusie en ben ik natuurlijk ook elke Nautus-vrijdag aanwezig. Bovendien mag ik nu zelf aan de slag en werk ik sinds kort mee aan een opdracht voor de gemeente Montferland. Voortdurend wordt mij het gevoel gegeven dat ik onderdeel ben van het team en ondanks de lerende positie waar ik in sta, verantwoordelijkheden mag en kan dragen. Kortom, stage lopen bij Nautus voelt als veel meer dan alleen stagiair zijn.

Neem contact op met Camelia...

…als je meer wilt weten over haar onderzoek of het schrijven van je masterscriptie bij Nautus.

Mail Camelia