08-06-2020

Banken helpen in coronacrisis

Het Rijk heeft een groot aantal maatregelen afgekondigd om de economische schade van de coronacrisis te beperken. Maar niet alleen de overheid biedt een helpende hand in economisch zwaar weer. Ook de banken ondersteunen ondernemers en consumenten in nood. Hiermee bieden zij verlichting in zware tijden en zijn zij een partner voor gemeenten.

Miljarden steun van banken
Inmiddels hebben de banken, aanvullend op het steunpakket van het Rijk, zo’n 174.000 ondernemers en consumenten geholpen. Dit doen zij door uitstel te verlenen bij aflossingen, leningen te verstrekken aan bedrijven of door bedrijven meer kredietruimte te geven. Het totale bedrag dat hiermee gemoeid is, is inmiddels opgelopen tot 12,8 miljard euro en groeit snel. Zo stond de teller een maand geleden nog op zeven miljard euro.

Steun voor ondernemers
Bedrijven melden zich bij banken omdat ze behoefte hebben aan liquide middelen. Soms is die behoefte acuut. Denk maar aan de horecaondernemers die noodgedwongen hun zaak moesten sluiten. Hun inkomsten vielen volledig weg terwijl de vaste lasten gewoon door bleven lopen. Uitstel van aflossing geeft dan lucht om het langer vol te houden.

Zo’n 128.000 bedrijven hebben van hun bank uitstel van betaling gekregen. Hiermee is in totaal een bedrag van 3 miljard euro gemoeid. Daarnaast hebben banken zo’n 16.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 9,8 miljard euro. Door deze steun wordt voorkomen dat bedrijven snel omvallen. Iets waar de banken zelf ook een belang bij hebben.

Voor de korte termijn verwachten de banken dat de vraag naar ondersteuning verder op zal lopen. Zij hebben positieve verwachtingen van de financieringsregeling voor bedrijven met een financieringsbehoefte tot 50.000 euro die binnenkort wordt opengesteld: de kleine kredieten corona garantieregeling (KKC). Deze regeling moet vooral kleine bedrijven helpen die moeilijk aan de criteria van de BMKB-C-regeling kunnen voldoen.

Steun voor consumenten
Niet alleen bedrijven worden geholpen door de banken. Tot nu toe hebben bijna 30.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek of consumptief krediet. Deze betaalpauze omvat meestal een periode van één tot en met drie maanden. Hiermee is in totaal een bedrag van 74 miljoen euro gemoeid. Een betaalpauze is niet het enige middel waarmee banken consumenten financiële ruimte geven. Er worden ook aanpassing van leningen doorgevoerd of betalingsregelingen getroffen.

Samenwerking banken en gemeenten
Banken zijn door het bieden van deze steun een partner voor gemeenten als het gaat om economisch leed bij inwoners en ondernemers te beperken. Afdelingen als Economische Zaken en Sociale Zaken kunnen door samen met banken op te trekken hun dienstverlening aan inwoners en ondernemers verder verbeteren.

Een bank als partner?

Marcel praat er graag over door. Stuur ‘m een mailtje en plan een vrijblijvend gesprek!

Mail Marcel