20-05-2022

Be(e) better!

Bijen, de vriendelijke versie van wespen. Maar wel een zoemend insect. En de gemiddelde persoon vindt het nog steeds vervelend als ze het huis invliegen, toch? Hopelijk verandert dat beeld! Sinds een paar jaar wordt er namelijk flink gewerkt aan het imago van de bij. Ook voor gemeenten liggen kansen om bij te dragen aan het ecosysteem en de duurzame ontwikkelingen daarbinnen.

In 2017 is door de VN de internationale Wereld Bijendag (20 mei) in leven geroepen. Door stil te staan bij de rol van de bij in het ecosysteem willen zij de bewustwording vergroten van het belang van de bijdrage van bijen aan duurzame ontwikkelingen. En de bedreigingen waarmee bijen worden geconfronteerd. Misschien denk je niet snel aan het belang van de bijdrage van bijen voor jou als individu. Maar 80% van al het groente en fruit dat wij eten is afhankelijk van de bestuiving van bijen (en andere bestuivers).

Initiatieven
Dankzij de groeiende bewustwording voor het belang van de bij heeft de Rijksoverheid in 2018 een Bijenstrategie opgesteld. Vanuit de Bijenstrategie ontstaan veel initiatieven. Naturalis, Natuur & Milieu, IVN en Landschappen NL zijn bijvoorbeeld het project Nationale Bijentelling gestart. Elk jaar doen duizenden inwoners in Nederland hieraan mee. Zij brengen in kaart welke bijensoorten er in Nederland te vinden zijn en hoeveel per soort. Ook het project The Pollinators, voor het eerst georganiseerd in 2016, groeit in bekendheid. Dit is een snelgroeiende community van burgers, bedrijven en lokale initiatieven en ze organiseren uiteenlopende campagnes en activiteiten. Denk aan het verspreiden van bloemzaad op World Earth Day: particulieren worden dan als het ware een voedselbank voor de bij.

Gemeenten
Ook in gemeenteland worden bijdrages geleverd voor het behoud van de bij. Nederland Zoemt, een van de initiatieven die in de Bijenstrategie vermeld staat, rijkt elk voorjaar een award uit voor de Bij-vriendelijkste Gemeente. Gemeente Arnhem won de titel dit jaar en versloeg daarmee Gemert-Bakel, Hoogeveen, Leidschendam-Voorburg, Maastricht, Nijmegen en Papendrecht. Door heel Arnhem zijn kleine en grote bijenoases te vinden, maar vooral het maaibeleid springt eruit. Door de natuurvriendelijke aanpak in perken, bermen en op velden is er steeds meer voedsel voor wilde bijen.

Een natuurvriendelijke aanpak in het onderhoud van gemeentegroen is een manier om meer bij-vriendelijk te worden als gemeente. Wat kunnen we nog meer doen? Inmiddels zijn er best wat inspirerende voorbeelden te vinden!

  • Groene bushokjes en groene daken subsidiëren

Utrecht is in (wereldwijd) nieuws gekomen met de beplante daken van bushokjes ter bevordering van de biodiversiteit. Een bijkomend voordeel is dat het ook nog eens verkoelend werkt! Er zijn meerdere gemeenten die subsidies beschikbaar stellen voor het zelf aanleggen van groene daken op huizen.

  • Bij-vriendelijke beplanting

Door de vaste beplanting bij-vriendelijk te maken zorg je ervoor dat er een goede bron voor nectar en stuifmeel is voor bijen. Dit kunnen planten, heesters en bloemen zijn. Dit is onder andere in Zoetermeer (de winnaar van 2018) en Moerdijk (winnaar 2019) heel bewust ingezet.

  • Bijenhotels

Rondom een hoge reclamemast langs de A2 (binnen de grenzen van gemeente Utrecht) zitten ruim 200 nestkasten voor wilde bijen en vlinders. Je vindt er ook een grote bloemenweide in de buurt met meer dan 40 soorten inheemse bloemen voor de voedselvoorziening van bijen. En in het zand zijn ook heuveltjes gevormd voor bijen die een nest in de grond maken. Dit is een grootse aanpak, maar er zijn ook gemeenten die het maken van bijenhotels als activiteit opnemen in de dagopvang.

De gemeente hoeft dit natuurlijk niet zelf te doen. Zo zocht de gemeente Zuidplas (winnaar 2021) de samenwerking met waterschappen, agrariërs, natuurorganisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen om te zorgen voor meer voedsel en nestgelegenheid. En ook richting de inwoners kunnen gemeenten veel doen. Zoals promotie en het aanbieden van informatie, het weggeven van bloemzaad en door duurzame initiatieven te stimuleren zoals de groene daken.

Kortom, genoeg mogelijkheden. Zowel korte winstslagen als informatieverschaffing, als het opzetten van enorme bijvriendelijke bloemweides en bijenhotels! Op de website van project Nederland Zoemt vind je nog meer tips!

 

Meer weten?

Neem dan contact op met onze Nauturiaan Lieke Treffers.

Mail Lieke