25-04-2019Big data donderdag

Belemmerd aan het werk

Wekelijks verschijnen er tal van rapporten met nieuwe cijfers over ontwikkelingen in het sociaal domein. Elke maand nemen wij één van deze rapporten onder de loep en lichten we de belangrijkste cijfers toe. Deze maand bekijken we het rapport van het CBS ‘Belemmerd bij het verkrijgen van werk’.

Veel mensen zijn aan het werk
Het gaat goed met Nederland. Aangejaagd door de aangezwengelde economie zijn inmiddels 8,8 miljoen mensen aan het werk en bereikt het aantal openstaande vacatures een hoogtepunt. Nu de economie op volle toeren draait kunnen we alle handen op de arbeidsmarkt goed gebruiken. Werkgevers kijken in deze krappe arbeidsmarkt naar werkkrachten uit Oost-Europa, automatiseren en robotiseren waar mogelijk, kijken begerig naar frisse schoolverlaters of maken hun arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker om maar concurrerend te blijven op de arbeidsmarkt.

Niet iedereen doet mee op de arbeidsmarkt
Het CBS heeft in haar rapport ‘Belemmerd bij het verkrijgen van werk’ becijferd dat ruim 4,1 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar nog geen betaald werk hebben. Zo’n 955.000 mensen uit deze groep ervaren sterke belemmeringen bij het vinden van een betaalde baan. Zij willen of kunnen niet werken of zijn simpelweg niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dit heeft vooral te maken met hoge leeftijd, studieverplichtingen of gezondheidsproblemen. Zo’n 275.000 mensen ervaren lichte belemmeringen bij het vinden van een betaalde baan.

Onbenut arbeidspotentieel
Twintig procent van de mensen die nu nog niet betaald aan het werk zijn behoord tot het onbenut arbeidspotentieel. Zij hebben naar werk gezocht en zijn daar ook op korte of langere termijn voor beschikbaar. Van de 955.000 mensen die sterke belemmeringen ervaren bij het vinden van werk behoren 76.000 mensen tot dit onbenut arbeidspotentieel. Van de 275.000 mensen die lichte belemmeringen ervaren behoren 62.000 mensen tot het onbenut arbeidspotentieel. Samen vormen beide groepen een arbeidspotentieel van 138.000 mensen.

Benut het onbenutte
Eind december 2018 waren er volgens het CBS 264.000 openstaande vacatures. Het kan niet anders of binnen het onbenut arbeidspotentieel zitten kwaliteiten die passend te maken zijn op de stijgende vraag naar arbeidskracht in de markt. We moeten die kwaliteiten alleen maar willen zien.