05-07-2019

Businesscase inrichting backoffice Jeugdwet en Wmo

Veel gemeenten hebben te maken met oplopende tekorten in het Sociaal Domein. Precies om die reden zijn veel gemeenten op zoek naar mogelijkheden om de uitgaven terug te dringen. Nautus kan daarbij helpen. Wij onderzoeken voor gemeenten hoe zij de inrichting van de backoffice van de Jeugdwet en Wmo kunnen optimaliseren.

Dit doen wij door de uitvoeringskosten van de backoffice voor de Jeugdwet en Wmo in kaart te brengen, waarna we verkennen welke verbetermogelijkheden er zijn.  In onze analyse brengen we alle consequenties van deze verbetermogelijkheden in kaart. Het resultaat is een kosten- en batenanalyse afgezet tegen de kosten van de huidige situatie. De eenmalige investering die deze businesscase aan het begin van het proces vraagt, verdient zich ruim terug.

Ben jij benieuwd of de inrichting van backoffice van de Jeugdwet en Wmo bij jouw gemeente slimmer kan? Neem dan contact op met Rob Hammenga of Lisette van der Hoeven. Zij vertellen je er graag meer over in een vrijblijvend gesprek.

Meer weten over deze businesscase?

Lisette van der Hoeven vertelt je er graag meer over.

Mail Lisette