Waardeer de participerende inwoner

Het is een mooi uitgangspunt: in plaats van achter het bureau nieuwe (beleids)plannen te schrijven, het plan ontwikkelen samen met inwoners. Het doel is om daarmee te komen tot een breed gedragen besluit of nog beter passende oplossingen. Maar: hoe dan? Nauturiaan Saskia geeft een aantal do’s en don’ts voor het vormgeven van een participatietraject

De jungle van het toeslagensysteem

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. De overheid heeft een taak om deze armoede terug te dringen. Dit doen zij onder andere door diverse toeslagen. Op dit moment zijn er vier landelijke en zes lokale toeslagen. En het idee van een toeslag klinkt aantrekkelijk. Burgers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een specifieke toeslag. Maar het toeslagensysteem kraakt aan alle kanten.